Meeqqerivinni nerisaqarnermut politikki

Sooq meeqqerivinni nerisaqartitsineq pillugu politikkeqassava?

Meeqqat ullup ilarujussua meeqqerivinniittarput. Taamaattumik meeraaqqerivinni meeqqerivinnilu nerisassat assigiinngiiaartut sassaalliutigineqartarnissaat pingaaruteqarpoq, nerisat pingaarnerit akunnermiliullugillu tamulugassat.

Nerisat peqqinnartut meeqqat siusissukkut peqqinnartunik nerisalernissaannut iluaqutaasinnaapput. Nerisassat pitsaasut eqqortunik inuussutissartallit aamma nereriaatsit pitsaasut inuunermi kingusinnerusukkut pualavallaarnissamut aamma inuunermi atukkat kingunerisaannik nappaatinut, soorlu uummatip taqarsuisigut nappaatinut, sukkkornermut il.il. pitsaaliuinermut iluaqutaasinnaapput.

Nerisassat pillugit politikki taanna Kommuneqarfik Sermersuumi meeqqerivinni meeqqanut ukioqanngitsuniit arfinilinnut ukiulinnut eqqarsaataavoq. Politikki taanna iluaqutigalugu angajoqqaat meeqqamnik suliallit tunngavilersuutaat aallaavi- galugit peqqinnartunik allanngorartunillu nerisinneqartarnissaat qulakkiissavaat.

Tassa imaappoq, matuma ataani siunnersuutinik:

 1. Meeqqap nukimmik atuinissamini pisariaqartitai piffissami meeqqerivimmiinnermi pisussaatitaavai.
 2. nerisitsinerni meeraaqqanut nerisassatut peqqinnissaqarfimmiut siunnersuutaat malinneqassapput.
 3. Meeqqap ineriartornera eqqarsaatigalugu nerisassanik sassaallertoqartassaaq.
 4. Nerisassat sassaalliutigineqartut assigiinngiiaartuussapput ajornanngippallu kalaalimerngit ilanngunneqar tassallutik.
 5. Nerinissamut tunngatillugu meeqqap ukiuinut naleqquttumik suliassanut ilaatinneqassaq.
 6. Meeqqat nerisaat meeqqat inuttut piginnaasaqarnissamik ilikkagassaannut iluaqutaassapput.
 7. Nerisassat immikkut ittut peqqissartunullu nerisassat nakorsamit uppernarsaaserneqarsimassapput.
 8. Meeqqerivimmi sapaatit akunnikkuutaartumik nerisassatut pilersaarutit allagarsiinikkut sapinngisamik angajoqqaanut ilisimatitsissutigineqartassapput.
 9. Nerisassat nerisitsisarnerillu eqqiluisaarnissat malinneqassapput.

Akisussaaffik

Meeqqat nerisaannut inersimasut tamakkiisumik akisussaaffeqarput. Angerlarsimaffinni meeqqat nerisaannut angajoqqaat akisussaapput meeqqerivinnili aqutsisut, igaffimmiut sulisullu meeqqat nerisaannut tamakkiisumik akisussaapput. Taamaattumik meeqqanut nerisassat akuukkat sassaalliutigineqarnissaannut aqutsisut sulisullu suliatigut ilisimasariaqaraat pingaaruteqarpoq.

Meeqqerivinni tamani nerisat pillugit ataatsimiititaliortoqarnissaa siunnersuutigineqarsinnaavoq. Taakku tassaasinnaapput angajoqqaat, igaffimmiut aqutsisullu.

Nerisat pillugit ataatsimiititaq politikki taanna aallaavigalugu illoqarfigisaminni politikkissaminnik ineriartortitsisinnaapput, assersuutigalugu sukkoqannginnissaa pillugu politikki.

Siunnersuutit nerisassanillu agguataarinerit

Meeqqat ukioqanngitsuniit arfinilinnut ukiullit ullup unnuallu ingerlanerani akuttunerpaamik nalunaaquttap akunnerinut pingasunut agguataakkanik pingasoriarlutik pingaarnernik aamma pingasoriarlutik akunnermiliussanik nerisassapput. Tassa meeqqap aavata sukkoqassusiata patajaatsuunissaa aamma meeqqap kaappallaannginnissaa pissutigalugit, taamaalilluni meeraq nerinnginnermini qiimassuseerutinnginniassammat.

Assersuutit:

 • nal. 09.30: Siusissukkut akunnermuliullugu tamulunneq
 • nal. 11.00: Ulloqeqqasiorneq
 • nal. 14.00: Akunnermuliullugu tamulunneq
 • nal. 15.30: Kingusissukkut akunnermuliullugu tamulunneq

Nerisassat tullinnguuttut makku pillugit siunnersuuteqarpoq:

 • Naatitat naasunillu nerisassat
 • Naatsiaat, suaasat pastallu
 • Iffiat suaasallu
 • Aalisakkat aalisakkanillu qallersuutissat
 • Neqi, neqimit qallersuutissat manniillu
 • Orsoq
 • Immussuit immummillu tunisassiat
 • Imigassat imeruersaatillu
Naatitat naasunillu nerisassat

Nerinerni tamani ilaatinneqartariaqarput. Naatitat sequnnerluttut ajornanngippallu naatitat qerititat uusut sassaalliutigisigit. Naatitat assigiinngiiaartuunissaat eqqaamajuk. Meeqqanut pingasut inorlugit ukiulinnut qaqqortarissanik ilivitsunik kigutinillu ilivitsunik aamma naatitanik sequnnerluttunik sassaalleeqinak.

Meeqqanut pingasut inorlugit ukiulinnut paarnaaqqat sapaatit akunneranut amerlanerpaanik 50 graminik pisarnissaannut killiliigitsi. Naatitat assersuutigalugu suaasaliani mamarsaatitut atukkit.

Aalisakkat aalisakkanillu qallersuutissat

Sapaatit akunneranut pingasoriarluni – tallimariarluni kissartunik sassaallertoqartarpat sapaatit akunneranut ataasiarluni aalisakkanik sassaallertoqartariaqarpoq. Nillertunik ulloqeqqasiornerni aalisakkanit qallersuutissanik sassaallertoqartassaaq.

Aalisakkat pualasuut saluttullu aamma aalisakkanit qallersuutissat paarlakaajaattarlugit.

Naatsiiat, suaasat pastallu

Kissartunik nerinermi ikinnerpaamik affaanni suaasanut pastanullu taarsiullugu naatsiianik sassaallertoqartariaqarpoq.

Suaasartalinnik pastartalinnillu sassaalliinerni karrinit tunisassiat toqqakkit.

Neqi, neqimit qallersuutissat manniillu

Sapaatit akunneranut ataasiaannarluni neqinik sassaallertoqartariaqarpoq, meeqqerivimmili sapaatit akunneranut pingasoriarluni – tallimariarluni kissartunik sassaallertoqarpat amerlanerusunik.

Nillertunik nerinermi neqimit mannimmiluunniit qallersuutissat sassaalliutigineqartariaqarput.

Neqi annertunerpaamik 10 gramimik orsutalik neqimillu qallersuutissanit 100 gramit toqqakkit.

Iffiat suaasallu

Sapaatit akunnerani iffiartortarnerit ikinnerpaanik affaanni karrinit iffialianik sassaallertaritsi.

Naatsiiartaqanngitsunik. suaasartaqanngitsunik pastartaqanngitsunilluunniit kissartunik ulloqeqqasiornerni iffianik sassaalliisoqartariaqarpoq.

Sapaatit akunneranut amerlanerpaanik ataasiarluni qaqorteqqasunik sassaallertoqartassaaq aamma qaqorteqqasut sassaalliutigineqarpata karrinit sanaat toqqarneqassapput.

Orsoq

Meeqqanut meeraaqqerivimmiittunut meeqqerivimmiittunullu orsoq nerinerni tamani ilaatinneqartariaqarpoq. Meeraaqqat ataaseq inorlugu ukiullit nerisassanik nukissaqarluarnartunik peqqittarnissaat pingaaruteqarpoq. Orsut assigiinngitsut peqqinnartullu soorlu naasunit uulia, plantemargarina aqitsoq mayonnaiseluunniit siunnersuutigineqarput.

Immussuit immummillu tunisassiat

Sapaatit akunneranut ataasiarluni kissartutornermi nillertutornermilu immussuaq nerisassanut ilanngunneqartariaqarpoq. Immussuup 100 gramit akua orsoq 17 gramiussasoq siunnersuutigineqarpoq. Pisariaqartitsineq malillugu immummik ilanngussisoqarsinnaavoq.

Meeqqanut imatut utoqqaassusilinnut siunnersuutit:

qaammatit qulingiluat inorlugit utoqqaassusillit: immuliassamik neqeroorfigineqassapput. Immuk kimittuneq nerisassiornermi atorneqarsinnaavoq. Qulingiluaniit 36-nut qaammatilinnut: immummit kimittunermit orsumut 100 gramimit orsoq 10 gram annerpaamik atorneqartariaqarpoq. 36-nik qaammatilinnut (meeqqerivimmi meeqqanut): immummit tunisassiamit 100 gramimit annerpaamik 10 gram toqqakkit.

Immummit seernarsisitamit tunisassiat naatitanik akullit pinaveersaarneqassapput, tassami sukkunik akoqarpallaaqimmata, assersuutigalugu immummit seernarsisitamit yoghurt naatitalik.

Imigassat imeruersaatillu

Ullup unnuallu ingerlanerani imermik pisariaqartitsineq 1-11⁄2 literiuvoq, meeqqap ukiui aalasarneralu apeqqutaallutik. Nerinerni tamani imermik sassaallertaritsi. Nerinerni pingaarnerni immummik sassaallertoqarsinnaavoq. Qaammatit qulingiluat inorlugit qaammatilinnut: immuliassaanerusoq. Qulingiluaniit aqqaneq-marlunnut qaammatilinnut: immuliassaq imaluunniit immuk kimittuneq. 1-3 ukiullit: immuk kimikinneq. Pingasut sinnerlugit ukiulinnut: immuk seernarsaatsigaq imaluunniit immuk mikisoq. Imeruersaatit tungusunnitsut meeqqerivimmi sassaalliutiginaveersaakkit, soorlu Juice, paarnat isserat sodavandillu.

Kalaalimerngit

Nerisassat nunatsinneersut atorluarsigit. Pinngortitamit paarnat naatitallu nerisanut akugissallugit pitsaasuupput inuussutissartaqarluaramik. Uumasut assigiinngitsut neqaat nikerartumik nerisarsigit nunamilu uumasut neqaat akuttunngitsumik toqqartarsigit. Akuttunngitsumik aalisagartortarit Aamma panertut soorlu aalisakkat nikkullu. Nunatta imartaani uumasunit miluumasumit neqit saviminissamik arrortikkuminaatsumik stoffinillu mingutsinneqarsimasinnaasunik akoqarsinnaanerat eqqumaffigiuk. Arferit kigutillit, nannut, puisinit utoqqaanerusut timmissanillu imarmiunit neqit atornaveersaakkit. Saviminissat arrortikkuminaatsut stoffinillu mingutsitsinerit puisit orsuini iloqutaanilu, timmissat imarmiut, arferit nannullu orsuini nassaassaapput. Mingutitsinerit savimiminissallu arrortikkuminaatsut inuit ataasiakkaat peqqissusaannut sunniuteqarsinnaapput.

Taratsut inuussutissallu tungusunnitsut

Meeqqerivimmi inuussutissat tungusunnitsut sassaalliutiginaveersaakkit. Tassunga ilanngullugu meeqqanut nerisassiat piariikkat, naatitanit suaasat, kiksit il.il.

Inuussutissat sukkullit inuuissiortoqarnerani aatsaat sassaalliutigineqartariaqarput aamma meeqqanut meeraaqqerivimmiittunut sassaalliutigineqassanngillat.

Meeqqat ataaseq inorlugu ukiullit igutsaap sukkuutaanik pissanngillat tamakkumi toqunartortaqariataarsinnaammata. Lightinit tunisassianik imaluunniit inuussutissanik sukkuliartalinnik sassaallertoqassanngisaannarpoq.

Tunisassianik sukkutalinnik sukkussanik akulinnik ingammik meeqqanut sassaallertarnissap tunuarsimaarfigineqarnissaa Inuussutissanut aqutsisoqarfimmit siunnersuutigineqarpoq. Peqqissuseq eqqarsaatigalugu inuussutissanik sukkutalinnik nerineq naviananngilaq. Kisianni tunisassiat tamakku sukkutallit akulikippallaamik pisaraanni sukkusunni sungiunneqartarpoq. Nerisanik misissuinermi meeqqat sukkutorpallaat nalinginnaasumik peqqinnannginnerusunik nerisartut takuneqarsinnaavoq. Immummik, naatitanik, aalisakkanik karrinillu sequnnertuulinnik nerisakinnerusarput. Taamaalillutik inuussutissat pitsaanerpaamik alliartornissamut ineriartornissamullu pisariaqartitatik nerineq ajorpaat

Inuussutissanut aqutsisoqarfik

Meeqqanut ataaseq inorlugit ukiulinnut nerisassat taratsernaveersaakkit, tassami meeqqat tamakku tartui suli iluamik inerinnikuuneq ajormata. Aamma meeqqanut ataaseq sinnerlugu ukiulinnut nalinginnaasumik taratsut nerisassanut ikittuinnaatittakkit.

Perorsaaneq nerisassanillu ilikkagassat

Meeraq suliluunniit pingatsiinngitsoq nerisassat aamma sooq peqqinnartunik nerisarnissaq taama pingaaruteqartiginersoq pillugit oqaloqatigineqarsinnaalereertarpoq.

Nerisassat suminngaanneersuunersut meeqqamut paasitinniaraanni assersuutigalugu meeqqerivimmi meeqqat iganernut peqataatinneqarsinnaapput, assersuutitut uku takukkit; puisi pilanneqarpoq, aalisagaq nutaaq salinneqarpoq imaluunniit nunianneq. Imminut illersorneqarsinnaasumik nerisassiornermut peqataanikkut meeqqat malugissutaat ineriartortinneqartarput, assersuutigalugu mamassutsinik attuuanninnermillu malugissutaat aammali ujallut mikinerusut aqunneqarsinnaanerat.

Tamakku saniatigut assersuutigalugu karsinik purløginilluunniit ikkussuinerit meeqqanut nuannersuusinnaavoq, tamakku alliartornerat meeqqat malinnaavigisinnaavaat nerisassanullu illinnarsaatitut atorsinnaallugit.

Nerilernermi nerereernermilu aamma allanik piareersaateqartarpoq, soorlu nerrivi- liorneq, atukkat errugassanngortinneri assigisaanillu. Tassani aamma meeqqap ukiui ineriartorneralu aallaavigalugit peqataatinneqarsinnaavoq.

Piffissani neriffissat aamma qanoq nerreritsiginermut aalajangiisuupput. Nerineq qanoq pingaaruteqartiginersoq meeqqanut ilikkartinniarlugu sulisut nerrivimmeeqataallutik nereqataasarnissaat pingaaruteqarpoq.

Meeraaqqerivimmi meeqqanut namminneq nerineq suli ilikkarsimanngitsut piareersimanerminnik takussutissiisarnissaasa sungiusarnissaat pingaaruteqarpoq. Imaassinnaavoq talakkattut nerisassatik tamaasa oqummiutissanagit, kisianni ikioqatigiinnikkut tamanna iluatsissaaq meerarlu iluatsitsinermik misigisaqassalluni.

Meeqqap pinngitsaalillugu nerisinnginnissaa imaluunniit mamaagisaanik pinngitsaalillugu nerisinnginnissaa pingaaruteqarpoq. Meeraq nerisassanik nutaanik ussiisinniarlugu kajumissaaruk.

Nerisaqarneq pillugu politikki assiliartalersugaq uani aasinnaavat.