Siulittaasumiit nalunaarutit

Siulittaasuniit nalunaarutitt:

  • Tikilluarit, ilaasortaq nutaaq; Terto Uinneq.
  • SInniisumut tikilluarit: Bodil Karlshøj Poulsen, sinniisuuvorlu ullumikkut Jette Brandt-mut. 
  • Innutaasunik tusarniaaffiginernut tunngasunik saqqummiisussaq, ataatsimiinnerut tullianut nuuppoq, saqqumiisussaq sulinermi tunngatillugu angalammat. 
  • Seminari 2023, eqqartornissaa pisariaqarsoraarput, tamannalu aaliangiiffissatut ilanngukkusupparput ataatsimiinnerup tulliani  
  • Oqaluuserisassat marluk ilaasortamiik siunnersuutit ikkunnikuupput, oqaluuserisassami 9 aamma 10-pput.