Kivitsisa siunissami atuarfimmi

Inassuteqaat akuersissutigineqarpoq.