Ineriartortitsinissamut Pilersaarut pillugu killiffimmik nalunaarusiaq MI 2017-2020

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.