Ineriartortitsinissamut Pilersaarut pillugu killiffimmik nalunaarusiaq MI 2017-2020

Ilisimatitsisut tusaatissatut tiguneqarpoq.