Angerlarsimaffeqanngitsunut inissiat katitertakkat pillugit ilisimatitsissut

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq.