Åben Kommune og sociale forhold

Er du interesseret i Kommuneqarfik Sermersooqs arbejde med at etablerer socialøkonomiske virksomheder, i kommunes hjemløsestrategi eller den nye handicaplov. Så kom til Åben Kommune, onsdag den 3. juli i kommunalbestyrelsessalen i Nuuk, fra klokken 14.30 til 16.00. Alle er velkomne.