Nuuks rundkørsler får nye navne

Sted- og vejnavnerådet har holdt borgerafstemning om navngivning af rundkørsler i Nuuk.

Kommunalbestyrelsesmedlem Uju Petersen (IA) har tidligere foreslået navngivning af kommunens rundkørsler på baggrund af det grønlandske sprog. Forslaget er blevet godkendt i kommunalbestyrelsen med en bemærkning om, at der skulle ske en borgerinddragelse i sagen.

Derfor har Sted- og Vejnavnerådet afholdt borgerafstemning om navngivning af rundkørslerne. Borgerne havde tre svar valgmuligheder og en åben svarmulighed til forslag.

De tre muligheder var:

Gamle opslagsord

Rundkørslernes placering

Efter grønlandske landdyr

De fleste borgere har stemt at rundkørslerne navngives efter rundkørslernes placering.

De nye navne på rundkørslerne er:

 1. Fiskerbyp Kaajallattariaa
 2. Issortarfiup Kaajallattariaa
 3. Qernertunnguit Kaajallattariaat
 4. Akunnerit Kaajallattariaat
 5. Eqalugalinnguit Kaajallattariaat
 6. Sarfaarsuit Kaajallattariaat
 7. Pukuffiup Kaajallattariaa
 8. Qarsup Kaajallattariaa
 9. Pisissip Kaajallattariaa
 10. Naternap Kaajallattariaa
 11. Suloqqap Kaajallattariaa