Multi Kulti 2019

Kommuneqarfik Sermersooq fejrer den kulturelle diversitet i Nuuk i dagene 4. til 7. april. Det er 3. år vi afholder festivalen Multi Kulti og der vil være over 25 aktiviteter for borgerne i Nuuk. Kommunen og kulturelle institutioner i Nuuk har forskellige bud på hvordan den kulturelle diversitet kan markeres indenfor temaerne:

  • Forbindelser: Nutidige og historiske kulturmøder
  • Mød Verden: Alle aldre kan møde en medborger fra et andet land
  • Mad og Måder: Madlavningsworkshops, etniske retter og det grønlandske køkken
  • Sjov og Kultur: Kreative muligheder for at udforske kultur, kunst og udtryksformer

Vi vil have dig med

På Multi Kulti banneret har vi gemt plads til at have Nuuk-borgerne sammen med festivalens logo. Vi vil gerne vise diversiteten blandt Nuummiutterne på selve banneret. Vi vil derfor senere i dag, lave et opslag på Facebook hvor I får muligheden for at give udtryk for at I gerne vil have jeres profilbillede med på banneret.