Udviklingen af Nuuk fortsætter: Havn, boliger og antenneanlæg

Kommunalbestyrelsen har sagt ja til udvikling af havneområdet i Nuuk, ja til opførelsen af cirka 60 nye boliger i hovedstaden og ja til opførelsen af et antenneanlæg, som skal levere internet til hele verden – herunder i ubebyggede egne.

De tre kommuneplantillæg blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag. Her følger en oversigt over, hvad de betyder for Nuuk.

Havnen – Qeqertat 2020
Planer er udarbejdet på baggrund af to projektansøgninger.

Med kommunalbestyrelsens beslutning bliver der skabt arealer, som interessenterne, kommunen eller et kommunalt udviklingsselskab kan disponere over. Det betyder blandt andet:

  • At områdets infrastruktur bliver udbygget
  • At udviklingen af containerhavnen bliver videreført
  • At området kan udvikles til andre erhverv

Læs mere

Boliger – De tre søskende
Cirka 60 nye boliger af varierende størrelse fordelt på tre bygninger i syv etager i Nuuk. Det bliver på sigt resultatet af tirsdagens beslutning. Mellem bygningerne skal der være mistbænke, et shelter og klippestykker med tørv.

Læs mere

Antenneanlæg – Niaqornannguaq
Endelig vedtog Kommunalbestyrelsen et kommuneplantillæg, som gør det muligt at opføre et antenneanlæg nord for Anstalten i hovedstaden. Med antenneanlægget bliver Nuuk del af en global satellit-baseret højhastigheds internetservice.

Læs mere