Sted- og Vejnavnerådet har valgt formand

Lisathe Møller Kruse bliver formand for Sted- og Vejnavnerådet. Frederik Holm bliver næstformand.

Sted- og Vejnavnerådet i Kommuneqarfik Sermersooq har holdt konstituerende møde. Udover at vælge formand og næstformand behandlede det nye råd navneforslag til den nye kunstgræsfodboldbane i Paamiut. Ni forslag modtog Lokaludvalget i Paamiut gennem en navnekonkurrence til den nye bane. Heraf valgte Lokaludvalget de tre bedste bud, som Sted- og Vejnavnerådet nu har behandlet. Det endelige navn bliver besluttet hurtigst muligt.

Sted- og Vejnævnerådet er rådgivende organ for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Rådets vigtigste opgave vil være at komme med forslag til sted- og vejnavne i kommunens byer.

På næstkommende møde vil Sted- og Vejnavnerådet blandt andet følge op på et par politiske ønsker om at navngive rundkørsler i Nuuk samt ønsket om at navngive en vej efter Lars Miilu Lund.

Samtlige medlemmer af det nye råd var til stede på det konstituerende møde.

Rådet består af:

  • Mariane Petersen, translatør
  • Lisathe Møller Kruse, specialkonsulent i Oqaasileriffik (Grønlands Sprogsekretariat)
  • Frederik Holm, arkitekt og borger fra Nuuk
  • Tittus Dalager, bygningskonstruktør og medarbejder fra Forvaltning for Anlæg og Miljø
  • Johannes Heilmann, repræsentant fra NAPP (fisker- og fangerforeningen i Nuuk)
  • Salik Hard, repræsentant fra fritidsfisker- og fangerforeningen i Nuuk