Klarere regler for tildeling af socialbolig i Kommuneqarfik Sermersooq

Vedtægt omkring tildeling af socialbolig omhandler principperne for tildeling af socialbolig til ansøgere, som på baggrund af sociale forhold kan komme i betragtning til en socialbolig. Vedtægten blev godkendt af kommunalbestyrelsen på seneste kommunalbestyrelsesmøde.

Vedtægterne, der oprindeligt er fra 2008, er nu opdateret og er fremover dokumentet, der giver klare retningslinjer for visitation til socialboliger i Kommuneqarfik Sermersooq.

”Det er afgørende, at arbejdsgangene er klart definerede i en vedtægt og er nemme at gennemskue, så det kan komme borgerne til gode,” siger Charlotte Ludvigsen (IA), udvalgsformand for Velfærd og Arbejdsmarked.

Kompetencen til at tildele socialbolig er som udgangspunkt henlagt til det lokale boligvisitationsudvalg (BVU) i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Paamiut og Nuuk.

Personer, der kan komme i betragtning til en socialbolig, er blandt andre:

  • Forældremyndighedsindehavere med sårbare børn og unge – herunder anbragte
  • Sårbare unge i udslusning eller efterværn
  • Personer med fysisk eller psykisk sygdom eller funktionsnedsættelse
  • Personer, for hvem der er udarbejdet en handle- eller revalideringsplan – herunder personer i misbrugsbehandling eller anstaltsanbragte under udslusning

Læs den nye vedtægt