Nyt råd skal give navn til steder og veje

Sted- og Vejnævnerådet bliver rådgivende organ for kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq. Rådets vigtigste opgave vil være at komme med forslag til sted- og vejnavne i kommunens byer.

Kommunalbestyrelsen har på seneste kommunalbestyrelsesmøde godkendt oprettelsen af Sted- og Vejnævnerådet. Rådet bistår fremover kommunalbestyrelsen i rådgivning af navneforslag til steder og veje i Kommuneqarfik Sermersooqs byer. Rådets navneforslag er vejledende.

Til navneforslag uden for Nuuk skal det nye råd inddrage lokaludvalgene i Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit.

Rådet består af:

  • Mariane Petersen, translatør
  • Lisathe Møller Kruse, specialkonsulent i Oqaasileriffik (Grønlands Sprogsekretariat)
  • Frederik Holm, arkitekt og borger fra Nuuk
  • Tittus Dalager, bygningskonstruktør og medarbejder fra Forvaltning for Anlæg og Miljø
  • Johannes Heilmann, repræsentant fra NAPP (fisker- og fangerforeningen i Nuuk)
  • Salik Hard, repræsentant fra fritidsfisker- og fangerforeningen i Nuuk