Sådan kommer du godt af med dit affald

I hverdagen tænker vi sjældent over selve indsamlingen og hvilket arbejde der ligger bag, at vi uge efter uge får hentet vores affald på vores private adresser. Først når der ikke bliver hentet affald, bliver vi opmærksomme på, at det ikke altid er lige nemt at komme af med sit affald, og hvad gør man så?

I denne måned sætter Sermersooq Affaldscenter fokus på hvordan kommunen, renovatøren og skraldemændene sikrer at du får hentet dit affald, og hvordan du kan gøre det endnu nemmere for dig selv.

Mere stabilitet i afhentningerne

I Nuuk er der sket betydelige ændringer og forbedringer i forhold til rettidig afhentning af dagrenovation. Dette skyldes et chip-registreringssystem som renovatøren har indført. Hver uge tømmer skraldemændene mere end 3.000 affaldsposer i Nuuk alene, og det betyder, at der er rigtig mange adresser der skal holdes styr på. Med en chip monteret på alle affaldsstativer der er tilmeldt den kommunale indsamlingsordning, har skraldemændene nu et system, hvor de kan tjekke om alle adresser er besøgt, og om alle poser er afhentet. For skraldemanden slutter dagens arbejde først, når systemet melder at alle affaldsstativer er blevet tømt.

Lange afstande, sne og stativer der bliver væk

Selv med chipsystemet i Nuuk er det stadig ikke let for skraldemændene at hente affald på alle adresser. Dette kan blandt andet skyldes at stativerne er sat meget langt væk fra skraldebilens nærmeste holdeplads, at der ikke er ryddet for sne eller at stativer sættes i skure eller udhuse, så skraldemændene ikke kan finde dem. Det er naturligt at vi som borgere ønsker at placere vores skraldestativer så de er nemme at komme til for os selv. Det er dog vigtigt at huske, at kommunen har et affaldsregulativ, der beskriver hvilke regler der gælder for placeringen af dit affaldsstativ, og hvad du selv har af pligter i forbindelse med afhentning af dit affald.  Disse regler er til for at sikre hensigtsmæssig tømning af skrald for alle, og er samtidigt med til at sikre rimelige arbejdsforhold for skraldemændene.

Vi har selv pligter som borgere

Ifølge affaldsregulativet for private, har vi som borgere pligt til at sikre: 

 • At affaldsstativer er let tilgængelige og maksimalt står 50 meter fra nærmest tilgængelige holdeplads for skraldebilen.
 • At affaldsstativet er funktionsdygtigt, at lågen let kan åbnes og at der ikke kan komme dyr og fugle til affaldet.
 • At vådt affald, samt sod og aske er vandtæt indpakket, så skraldemanden ikke bliver beskidt eller våd af at tømme affaldsstativet.
 • At spidse og skarpe genstande er pakket forsvarligt ind, så de ikke kan gøre skade på skraldemanden under håndtering af affaldet.
 • At sikre at hele adgangsvejen er ryddet for sne og evt. gruset, så skraldemanden kan hente dit affald uden at risikere at falde og komme til skade.

Når vi som borgere sørger for at overholde vores forpligtelser, gør vi det lettere og mere sikkert for vores skraldemænd at udføre deres arbejde godt.

Tilmelding og afmelding sker ikke automatisk

I alle kommunens byer og bygder er vi som borgere forpligtet til at være tilmeldt den kommunale indsamlingsordning, eller alternativt i Nuuk den private indsamlingsordning. Vi skal altså selv sørge for at vi bliver tilmeldt dagrenovation, og evt. natrenovation eller slamtank, når vi flytter til en ny adresse. Dette gøres nemmest på hjemmesiden Sullisivik.gl, hvor man kan tilmelde sig dagrenovation både med eller uden et Nemid.

Her kan du også lave ændringer, hvis du f.eks. ønsker flere eller færre tømninger pr. uge, eller vil tilmelde eller afmelde et ekstra affaldsstativ.

På sammen måde skal du også huske at afmelde dagrenovation og evt. natrenovation på den adresse du flytter fra. Dette gøres også via sullisivik.gl. Så længe kommunen ikke har modtaget din afmelding, vil du fortsat blive opkrævet for afhentning af dagrenovation.

 

Manglende afhentning af dagrenovation – hvorfor og hvad gør vi så?

Der kan være flere årsager til at der ikke er blevet hentet affald på din adresse.

 • Manglende tilmelding: I Nuuk har vi med implementeringen af det nye chipsystem konstateret, at en række adresser aldrig er blevet tilmeldt dagrenovation ved ejerskifte. På disse adresser er der derfor ikke monteret chip, og adressen er ikke længere med på tømningsruterne. Hvis dette er tilfældet for din adresse, skal du hurtigst muligt tilmelde dig afhentning af dagrenovation via Sullisivik.gl. Husk, at hvis du er i tvivl om dit stativ er tilmeldt, kan du se om der sidder et hvidt klistermærke med dine tømmedage under låget. Også i kommunes øvrige byer og bygder er det vigtigt at du husker, at du skal være tilmeldt dagrenovation før du kan få hentet affald.
 • Manglende snerydning: Det kan ske at der ikke er ryddet tilstrækkeligt sne hen til dit affaldsstativ og at skraldemanden derfor ikke finder det forsvarligt at hente affaldet. I Nuuk vil sådanne tilfælde blive meldt tilbage til Sermersooq Affaldscenter, som vil kunne oplyse dig hvorfor dit affald ikke er hentet. Du skal herefter selv sørge for bortskaffelse til nærmeste modtageplads og hente en ny sæk på Sermersooq Affaldscenter. Hvis du i kommunens øvrige byer og bygder ikke har fået hentet dit affald, bedes du henvende dig til dit lokale borgerservice- eller filialkontor.
 • Din affaldssæk er overfyldt: Hvis du har fyldt din affaldssæk så meget, at der er affald til op over kransen på dit stativ og dit låg derfor ikke kan lukkes, er dit affaldsstativ overfyldt. I sådanne tilfælde kan skraldemanden undlade at tage dit skrald med. Det er vigtigt at du ikke overfylder din affaldspose af flere årsager. For det første bliver det meget svært for skraldemanden at håndtere sækken, når der ikke er nok pose til at lukke den sammen i toppen. De 10-15 cm af posen som er foldet ned om metalkransen på dit stativ, er nemlig den del af posen som skraldemanden skal holde fast i. For det andet er der stor risiko for at affaldsposen går i stykker når der bliver mast for meget affald ned i sækken, og du risikerer derved at der tabes affald ud af sækken ved tømning. Hvis du ikke har fået hentet din dagrenovation af denne årsag, vil der blive lagt en ny sæk til dig. Du har pligt til selv at pakke dit affald om til den kommende uge, så ingen af sækkene er overfyldte. Kan du ikke vente med at komme af med dit affald, kan du selv indlevere affaldet på din lokale modtagestation
  • Dit hus er blevet sprunget over: Til sidst er det værd at huske, at det er mennesker som kommer for at tømme dit affaldsstativ og at der kan ske fejl. Derfor hænder det at du ikke får hentet dit affald som planlagt, fordi skraldemanden har overset dit hus eller troet at der allerede var blevet tømt. Hvis det sker, sender vi skraldemanden ud igen for at tømme dit affald hurtigst muligt.

  Det kan være generende når vi oplever at vores affald ikke er afhentet som planlagt, men der kan altså være flere årsager. Derfor er det vigtigt at du kontakter Sermersooq Affaldscenter hvis du bor i Nuuk, eller dit lokale borgerservice- eller filialkontor hvis du bor i en af kommunes øvrige byer eller bygder. Så kan du forhører dig om årsagen til at der ikke er hentet affald på din adresse, og vi kan sammen finde en løsning.

  Her kan du få hjælp

  Hvis du har generelle spørgsmål til affald, eller vil klage i forbindelse med affaldshåndteringen, skal du i Nuuk rette henvendelse til Sermersooq Affaldscenter på 36 74 11 eller på affald@sermersooq.gl. Hvis du bor i kommunens øvrige byer eller bygder skal du rette henvendelse til dit lokale borgerservice- eller filialkontor.