Borgmesteren har ferie

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA), holder ferie i perioden fra og med den 4. oktober til og med den 12. oktober.

1. viceborgmester Randi Vestergaard Evaldsen (D) er fungerende borgmester i perioden.