Budget 2018: Flere sagsbehandlere til førtidspensionister

Der er blevet afsat 600.000 kroner til ansættelse af sagsbehandlere til arbejdsevnevurdering af førtidspensionister og førtidspensionsansøgere.

Sidste år blev der overført en stilling til Tasiilaq til Majoriaq´s arbejdsevnevurderingsopgaver og der blev ansat 1 sagsbehandler i Nuuk. De 600.000 kroner skal benyttes til 2 yderligere ansættelser, i Paamiut og i Nuuk.

I henhold til førtidspensionsloven skal førtidspensionister igennem en arbejdsevnevurdering hvert 5 år. Nogle førtidspensionister kommer tilbage på arbejdsmarkedet, mens andre af ansøgerne fastholdes i arbejdsmarkedet.