Påmindelse om anmærkning af både

Alle både ved Kommuneqarfik Sermersooqs pontonbroer skal mærkes med navn og mobilnummer.

Kommuneqarfik Sermersooq indførte tidligere på året nye ordensregler for brug af kommunale pontonbroer ved Vester Vig og ved Elværket. Kommunen kræver, at navn og mobil skal være mærket på båden. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det skal være nemt at se mærkningen på båden.

Både uden mærkning vil blive fjernet omgående på ejerens regning.

Kommunen har hvert år store omkostninger i forbindelse med optagning af pontonbroerne. Det volder ligeledes kommunen store problemer, at både uden tydelig markering af ejerforhold henlægges ved broerne. Dette fordyrer optagningen. Derfor indfører kommunen nye ordensregler i år. Ordningen gælder kun i Nuuk.

Yderligere information
Tlf. 36 74 00, sai@sermersooq.gl