Paamiut er den sydligste af Kommuneqarfik Sermersooqs byer og den eneste af kommunens byer – udover hovedstanden – på vestkysten. Paamiut er også den sydligste by i åbentvandsområdet på Grønlands vestkyst.

Indtil kommunesammenlægningerne i 2009, var Paamiut en selvstændig kommune med bygden Arsuk under sig. Bygderne Narsalik (syd for Paamiut på en ø udfor Isfjorden Sermilik) og Avigait (nord for Paamiut ved mundingen af Qassit) er nedlagt på grund af fraflytning i takt med torskens forsvinden. Avigait lukkede i 1984 og den sidste mand fraflyttede Narsalik i 1997.
Byens grønlandske navn betyder ’de der bor ved mundingen’ og afspejler beliggenheden ved udløbet af Kuannersooq-fjorden Det tidligere danske, og ikke længere benyttet, navn for byen er Frederikshåb.

Der menes at have boet mennesker i Paamiut-området siden cirka år 1500 før vor tidsregning.
Paamiut blev anlagt i 1742 af købmand Jacob Severin i forbindelse med koloniseringen. Han navngav stedet Frederikshåb efter den senere Frederik VI. De første år efter Severins ankomst kunne forsyningerne ikke komme frem på grund af storisen, og man var nær ved at opgive stedet. Efterhånden gav hval- og sælfangsten dog et udbytte, som skabte fremgang for byen.

I forbindelse med udviklingsplanen G-60, vurderede man fra centralt hold, at Paamiut rummede store udviklingsmuligheder, og byen blev valgt som hovedbosted for befolkningen i området. Indbyggertallet steg derved kraftigt i perioden, da folk fra mindre bosteder blev flyttet til Paamiut.

Det skete bl.a. på baggrund af en stor fremgang i torskefiskeriet i området 1950’erne.

I 1967 opførtes et af landets største forarbejdningsanlæg til torsk, som på det tidspunkt også var et af Nordatlantens største anlæg. Da torskebestanden gik tilbage og næsten forsvandt i 1980érne ramte det derfor byen hårdt.

Lokalsamfundsprofil for Paamiut

Borgmestersekretariatet har udarbejdet lokalsamfundsprofiler for kommunens byer og bygder. Der er udarbejdet én profil for hver by og bygd.
Lokalsamfundsprofilerne er beskrivelser af Kommuneqarfik Sermersooqs byer og bygder. De fortæller blandt andet om erhverv, boligforhold, uddannelse og sociale forhold ud fra statistik og tal fra kommunens egne og samarbejdsparternes databaser.

Læs lokalsamfundsprofilen for Paamiut her


    Er indholdet på denne side forældet?
    Har du rettelser til denne side?