Udvikling af havnen på Qeqertat i Nuuk Byplanlægning

Udvikling af havnen på Qeqertat i Nuuk – 2 projektansøgninger

Høringsperiode:
17. maj 2017 til
12. juli 2017

Høringsmaterialer:
Annonce
Projektbeskrivelse, Usisaat
Projektbeskrivelse, konsortium, byggefelt 5
Projektbeskrivelse, konsortium, byggefelt 6
Virksomhedsprofil, Usisaat
Tjekliste

Send dit høringssvar til:
plan@sermersooq.gl

Udvikling af havnen på Qeqertat i Nuuk – 2 projektansøgninger.

Ansøger 1: Usisaat

Ansøger 2: Konsortium bestående af fem virksomheder: Royal Greenland, Aalborg Havn, STARK Kalaallit Nunaat A/S, Arctic Group og Blue Water A/S.