Betingelser

For at kunne få tilkendt alderspension af Kommuneqarfik Sermersooq skal du blandt andet

  • være fyldt 66 år.
  • være danske statsborger eller have haft fast bopæl i Grønland i de seneste 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet.
  • have haft fast bopæl i mindst 3 år inden for Rigsfælleskabet (Danmark, Grønland og Færøerne) mellem det fyldte 15. år og pensionsalderen.
  • have fast bopæl i Kommuneqarfik Sermersooq

Ansøgning

Ansøger

Du ansøger om alderspensions ved at udfylde de to nedenstående ansøgningsblanketter:

1. Blanket A1- Ansøgning om Alderspension (klik for at åbne)

Før du udfylder ansøgningsskemaet, så læs venligst vejledningen, der findes i forlængelse af ansøgningsskemaet

2. Blanket A3 - Tro- og loveerklæring (oplysningspligt) (klik for at åbne)

Evt. ægtefælle eller partner

Såfremt du har en ægtefælle, registret partner eller levet sammen med en i et ægteskabslignende forhold, som har varet i mindst 1 år. Skal din ægtefælle/registret partner/samlever udfylde de to nedenstående blanketter i forbindelse med din ansøgning om alderspension:

3. Blanket A2 - Skema for ægtefælleregistreret, partner eller samlever (klik her for at åbne)

4. Blanket A3 - Tro- og loveerklæring (oplysningspligt) (klik for at åbne)

Svartid

Hvis ansøgningen er udfyldt korrekt og den nødvendige dokumentation er vedlagt kan der forventes svar inden for 10 hverdage. Alderspension kan tilkendes fra den 1. i måneden efter, at der er ansøgt om alderspension, og betingelserne for modtagelse af alderspension er opfyldt.

Yderligere information

Kontakt:

Forvaltning for velfærd og Arbejdsmarked

                 Imaneq 34, PO 1005

                 3900 Nuuk

                ☎ +299 36 72 00 

                 E-mail: si@sermersooq.gl

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?