Borger

Nu er moskusokser endelig flyttet til Paamiut

19 moskusokser fra Ivittuut-området er endelig blevet landsat på Sermilik-halvøen ved Paamiut. Arbejdet med flytning af moskusokser syd for Paamiut har været undervejs i nogle år. Projektet vil på sigt muliggøre bæredygtig trofæjagt og erhvervsfangst.

”Det her projekt har en masse potentiale for Paamiut, som vil også kunne mærkes positivt her i vores kommune. Det vil gavne fangerne, turistoperatører men også andre borgere i Paamiut, det kan give en masse aktivitet. Det glæder, at vi har nået så langt,” siger borgmester Avaaraq Olsen.

Allerede i 2017 blev der fremsat et ønske – fra Henrik Rachlev – om flytning af moskusokser til en halvø syd for Paamiut. Af forskellige årsager blev projektet ikke udrullet på daværende tidspunkt. I 2021 har der, fra et medlem fra Erhvervsråd Paamiut, været genfremsat et ønske om at flytte moskusokser til halvøen.

Projektet er et godt eksempel på forening af kompetencer på tværs af kommunegrænser. Hjælperne kommer både fra fisker-fanger foreningen, lokalt fra Paamiut, og fra Nuuk, de faglige projektlederne er fra Arsuk, der har sågar også været en fåreholder fra Qaqortoq med. Erhvervsrådet i Paamiut, kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Paamiut og borgerne har ønsket, at der skulle flyttes moskusokser til et sted tæt på Paamiut, som kan gavne mange borgere og byen.

“Nu er moskusokserne flyttet til syd for Paamiut, og det foregik med hjælp fra en række meget dygtige folk. De har indfanget moskusokserne og sejlet dem fra Ivittuut med en pram,” fortæller projektleder i Sermersooq Erhverv, Susanne Bisgaard Rasmussen.

Det var ellers planen, at flytningen skulle ske sidste år, men på grund af komplikationer blev projektet udsat til i år.

“Processen har været længe undervejs, men den mest besværlige del af projektet er nu gennemført med selve flytningen. Kommuneqarfik Sermersooq skal nu via en forvaltningsplan sørge for, at moskusokserne fortsat trives og at flokken vokser sig stor. Vi skal nok regne med en ”ventetid” på omkring 10 år før at moskusokserne vil kunne jages; de skal have fred, så de kan blive flere,” siger Susanne Bisgaard Rasmussen.

Sermersooq Erhverv er glade for, at projektet endelig har nået sin første vigtige milepæl.

“Uden lokale kræfter, initiativ og vedholdenhed ville dette ikke være blevet til noget. Der skal lyde en stor tak for et godt samarbejde med borgerne samt departementet for fiskeri og fangst,” siger Susanne.

Sermersooq Erhverv sender særlig tak til: Per Nukaaraq Hansen (Arsuk), Jørgen Christensen (Arsuk), Claus Christoffersen (Nuuk), Taatsiaq Møller (Paamiut), Lars C. Petersen (Paamiut), Aqqalooraq Jensen (Paamiut), Ado Frederiksen (Paamiut), Frits Mikaelsen (Paamiut), Niels Lund (Qaqortoq), Knud & Frederik Mikaelsen (Nuuk), Johan Bele (Nuuk), Jorna Christensen (Arsuk), Heidi Jeremiassen (Paamiut) & Augustine Rosing (Paamiut).