Politik

Bygdeseminar sætter fokus på samarbejde og udvikling

Søndag den 2. juni og mandag den 3. juni mødtes bygdebestyrelsesmedlemmer fra hele Kommuneqarfik Sermersooq til et intensivt seminar i Nuuk. Målet var at udvikle og styrke bygderne gennem nye initiativer og samarbejdsmodeller. Seminaret bød på en række præsentationer og workshops, hvor deltagerne aktivt delte deres erfaringer og idéer.

Bygdebestyrelserne fra hele Kommuneqarfik Sermersooq havde travlt i de to dage, de arbejdede. Der var et tætpakket program, der indeholdt vidt forskellige præsentationer og workshops. De to væsentlige emner var henholdsvis udviklingsstrategien og den nye fælles offentlige servicemodel for mindre bosteder, som blev præsenteret af landets borgmestre og Naalakkersuisuts ideoplæg. Under begge emner blev der debatteret og diskuteret en masse.

Borgmester Avaaraq Olsen roste bygdebestyrelsesmedlemmerne for deres aktiv deltagelse og store engagement.

“Jeg er imponeret over den energi og de mange tanker, som medlemmerne har bidraget med. De er gode repræsentanter for bygderne, og de er uundværlige, når man skal styrke nærdemokratiet, som vi har fokus på i den nye udviklingsstrategi. Deres indsats vil uden tvivl gavne bygdebeboerne,” sagde hun.

Ny udviklingsstrategi og et ideoplæg

En ny udviklingsstrategi for mindre bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq blev præsenteret under seminaret. Strategien, som er udarbejdet gennem dialog mellem administration, bygdebestyrelser og borgere, fokuserer på at forbedre de fysiske rammer, styrke menneskelige kompetencer og fremme samarbejdet i og omkring bostederne. Formålet er at sikre bedre koordination af offentlige servicer og styrke nærdemokratiet, hvilket skal føre til højere livskvalitet for alle borgere. Strategien bliver sendt til offentlig høring i løbet af sommeren, og forventes at blive vedtaget til efterår og implementeret løbende i det kommende år.

Derudover var der præsentation af en ide om en ny fælles offentlig servicemodel for mindre bosteder. Modellen, som blev præsenteret af Martha Abelsen, departementschef i Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, skal forbedre den offentlige service gennem øget samarbejde mellem selvstyreejede virksomheder og kommunerne.

“Den nye model skal sikre, at offentlige servicer bliver mere koordinerede og tilpasset de lokale behov i de mindre bosteder. Ved at samle ressourcerne og arbejde tæt sammen kan vi levere bedre service til borgerne,” forklarede Martha Abelsen.