Borger

Nuup Saava lukkes for bilkørsel

I forbindelse med Nationaldagen og sommerens aktiviteter lukkes Nuup Saava for bilkørsel.

Det vil fortsat være muligt for beredskabskøretøjer osv. at køre til og fra området. Lukningen sker i forlængelse af Nationaldagen for at sikre de mange bløde trafikanter. Der vil også blive lukket for bilkørsel i perioden fra mandag den 24. juni til den 5. august.

Bemærk, at det eksisterende skilt ”indkørsel forbudt” betyder, at man kun må køre ned i området i tilfælde af af- og pålæsning samt beboerkørsel. Dette er politisk besluttet ved vedtagelsen af gældende kommuneplantillæg for området i 2021. Vi håber, I vil respektere dette og passe på hinanden og den historiske bydel.