Borger

Ny strategi skal sikre sundere og gladere børn og unge

Kommuneqarfik Sermersooq har netop lanceret en ambitiøs strategi for sundhedsfremme og forebyggelse blandt børn og unge, gældende fra 2024 til 2030. Strategien, som er udarbejdet af Forvaltning for Børn og Skole, sigter mod at skabe de bedste betingelser for børn og unges trivsel og udvikling.

Strategien fokuserer på fire overordnede områder:

  • Mental sundhed
  • Seksuel sundhed
  • Fysisk sundhed
  • Rusmiddelforebyggelse

Målet er at sikre, at sundhedsfremme og forebyggelse integreres som en naturlig del af dagligdagen i dagtilbud, skoler og klubber, så alle børn og unge i kommunen får en god og sund start på livet, hvor de kan trives og udvikle sig til nysgerrige, robuste og glade borgere.

“Vi ønsker at skabe trygge og sunde rammer for vores børn og unge, så de kan vokse op i et miljø, der fremmer deres trivsel og sundhed,” siger udvalgsformand for Udvalg for Børn, Familie og Skole, Poul Petersen.

Strategien lægger stor vægt på tidlig indsats og brug af data til at målrette sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Samarbejde på tværs af fagområder og sektorer, samt inddragelse af de voksne, der er i daglig kontakt med børnene, er også afgørende elementer i strategien.

”Med denne strategi håber vi at kunne reducere ulighed i sundhed og sikre, at alle børn og unge har de bedste muligheder for at leve et sundt og godt liv,” slutter Avaaraq Olsen.

Hent og læs hele strategien her.