Borger

Hvordan skal landets hovedstad udvikles frem til 2035?

Kommuneqarfik Sermersooq er netop gået i gang med at lave en ny og omfattende strategi for Nuuk, og det kræver deltagelse fra forskellige grupper af samfundet i de kommende måneder. Kom og hør mere om arbejdet med den nye hovedstadsstrategi, og vær med til at sætte dit præg på byens fremtid.

Som startskud på arbejdet med at skabe Nuuks 2035 strategi inviterer Kommuneqarfik Sermersooqs Borgmester Avaaraq Olsen til et åbent arrangement for alle Nuuks borgere.

Tag dine venner og familie med til Katuaq og vær med til at dele dine tanker og ideer med os:

I Katuaqs lille sal og foyer

Torsdag den 11. april kl.16.00 – 18.00

Her vil der være:

  • Fortællinger om Nuuk af nuummiut
  • Mulighed for at skrive dine input om Nuuks fremtid
  • Musik af Kimmernaq Kjeldsen og Frederik Elsner
  • Konkurrencer om Nuuk, for børn og voksne, med præmier
  • Kage, kaffe og the.

Vi glæder os til at se dig!