Borger

Nuuks fremtid: Ny hovedstadsstrategi skal sætte retningen

Nuuk vokser hurtigt, og borgmester Avaaraq Olsen ønsker sammen med kommunalbestyrelsen at sikre, at byen udvikler sig på en måde, der gavner alle borgere. Derfor er der taget en politisk beslutning om at udarbejde en ny hovedstadsstrategi for Nuuk, som skal adressere både nutidens udfordringer og fremtidens muligheder for hele Grønlands hovedstad.

Borgmesteren og kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på at inkludere borgere, virksomheder og foreninger omkring udarbejdelsen af den nye strategi, som skal erstatte den tidligere hovedstadsstrategi fra 2016.

“Det er afgørende for os at inddrage hele vores samfund i denne proces – både i og uden for Nuuk – fordi vi ønsker en strategi og en fælles vision, hvor hver enkelt stemme bliver hørt og værdsat,” siger borgmester Avaaraq Olsen.

Inddragelsen er planlagt til at finde sted i løbet af april, maj og juni og skal handle om, hvordan vi fortsat sikrer gode muligheder for alt fra forenings- og fritidsliv, erhverv, kernevelfærd og byudvikling.

“For os er det vigtigt, at vores strategi er helhedsorienteret og fokuserer på den generelle udvikling af byen samt på udviklingen af vores kerneydelser som kommune, hvor vi tænker bæredygtighed og fællesskab ind i alt, det vi gør,” siger Avaaraq Olsen.

Arbejdet med hovedstadsstrategien skal skabe erfaringer, som skal bruges til den efterfølgende udvikling af bystrategier for kommunens tre mellemstore bosteder, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit.

Rambøll, Pikiala og TNT Nuuk har fået opgaven med at udarbejde Hovedstadsstrategien, efter den blev sendt i udbud.