Borger

Ungdomskommunalbestyrelsens første årsmøde

På trods af vejrmæssige udfordringer blev det første møde i ungdomskommunalbestyrelsen en stor succes, hvor der blev udarbejdet anbefalinger på en række kommunale områder.

Ustadigt vejr skulle vise sig at blive en større udfordring end forventet. Ungdomskommunalbestyrelsens medlemmer fra østkysten fik rykket deres rejsedag til Nuuk et par dage, hvilket betød ændringer i det planlagte program. Løsningen lå heldigvis lige til højrebenet, og man fik hurtigt besluttet at oprette en videoforbindelse, så medlemmerne kunne få drøftet relevante emner, inden vejret igen tillod dem at rejse til Nuuk. En udfordring som selv kommunens politikere kender alt for godt.

På trods af programændringer blev mødet, traditionen tro, åbnet af det ældste medlem af kommunalbestyrelsen, hvorefter borgmesteren kunne byde velkommen, inden medlemmerne selv fik lov til at hilse på hinanden. Første mødedag gik ikke stille for sig; her blev medlemmerne præsenteret for kommunen og hvordan den fungerer, og med det i baghovedet, kunne de tage hul på første opgave. Her skulle de udarbejde en anbefaling til et styrket børne- og ungeliv. Et område, som medlemmerne har stor indsigt i.

På anden dagen var der mødefri, da det var rejsedag for flere medlemmer. Tredjedag fortsatte medlemmerne deres arbejde, hvor de selv fik mulighed for at komme med anbefalinger på områder, som de selv mener bør prioriteres, her var Nakuusa inviteret til at give inspiration til de unge medlemmer. Ungdomskommunalbestyrelsens travle program havde naturligvis også gjort plads til frokostpauser og socialt samvær, så medlemmerne kunne komme tættere ind på livet af hinanden, inden de næste opgaver. Her kan nævnes en workshop, som satte fokus på kriminalitet blandt børn og unge.

Fredag d. 16. februar var sidste mødedag for ungdomskommunalbestyrelsen. Der blev bl.a. udarbejdet den sidste anbefaling på et godt fritidsliv. Det var også dagen, hvor medlemmerne kunne overrække deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen, som vil arbejde videre med de unges forslag.

Nedenfor kan du læse ungdomskommunalbestyrelsens anbefalinger: