Borger

Politikere og embedsmænd besøgte Atuarfik Inussuk

Om lidt over et halvt år åbner Atuarfik Inussuk for første gang sine døre for folkeskoleever. Byggeriet er ved at træde ind i sin sidste fase, og i den forbindelse har direktør for Forvaltning for Børn og Skole, Lone Nukaaraq Møller, inviteret kommunalpolitikere og embedsmænd på rundtur i bygningerne, for at præsentere visionerne for fremtidens skole.

Skoleinspektør Uffe Lilholm gav et indblik i de nye pædagogiske tilgange, kompetencer, projektbaseret læring og betydningen af de fysiske rammer for elevernes læring og trivsel. Uffe Lilholm fortalte endvidere, at undervisningslokalerne i ældstetrinnet i Atuarfik Inussuk bliver faglokaler i stedet for de klassiske klasselokaler.

Der blev også diskuteret strategier for at forbedre elevernes faglige resultater og trivsel, såsom tættere samarbejde mellem skole og AKO/pædagoger.

Mødet understregede også ambitionen om at gøre befolkningen i Grønland til det mest fysisk aktive i verden, hvor fysiske aktiviteter i højere grad bliver inddraget. Det har også været vigtigt for kommunen, at skolen danner rammer for idrætsforeningerne, for eksempel vil gymnastikforeninger og lignende have hjemme i den nye skole.

Præsentationen af det samlede ledelsesteam viste en stærk kombination af inspiration udefra og lokalt kendskab, med et fælles mål om at skabe en skole, hvor alle elever er uddannelsesparate og trives.