Borger

Helhedsplan for Paamiut – med fokus på hverdagsrum og det gode byliv

Den 23. januar blev den nye helhedsplan for Paamiut godkendt. Helhedsplanen imødekommer 46 ønsker til Paamiuts fremtidige udvikling. Ønsker til helhedsplanen blev udarbejdet i samarbejde med de lokale aktører i Paamiut.

I helhedsplanen kortlægges Paamiut samtidig med, at fremtidige indsatser som ska l indarbejdes i kommuneplanen beskrives. De lokale aktører blev sammen med borgere i Paamiut inviteret til inddragelsesmøder tilbage i marts 2023. Her fik de mulighed for at deltage i udviklingen af beskæftigelsen af Paamiut. Inddragelsen af de lokale har medført, at ønsker som ny street-skate bane og bedre belysning af stier b.la., imødekommes.

”Det har været helt essentielt, at borgerne i Paamiut er blevet inviteret med i processen om den nye helhedsplan. Der kom værdifulde indsigter, synspunkter og ønsker på banen, som har været med til at danne grundlag for helhedsplanen” fortæller Justus Hansen næstformand for Økonomi og Erhvervsudvalget.

Med afsæt i b.la. planstrategien og FN’s 11. verdensmål om bæredygtige byer og lokalsamfund, indeholder helhedsplanen fremtidige indsatser om infrastruktur og en aktiv bymidte. Den aktive bymidte skal b.la. etableres gennem udendørs fritidsaktiviteter til børn og unge. Samtidig med de nye tiltag er der også fokus på de bevaringsværdige områder. F.eks. i form af, at styrke det historiske center omkring kolonihavnen og museumsområdet.