Borger

Sermersooq ønsker forlænget høringsperiode for fiskerilov

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen, mener, at høringsfristen for den nye fiskerilov er for kort til at give kommunen og borgerne en chance for at komme med et gennemarbejdet svar. I en officiel anmodning til Departementet for Fiskeri og Fangst har hun derfor bedt om en forlængelse af den igangværende høringsperiode.

“Vi står over for en lovgivning, der vil have store direkte konsekvenser for mange af vores borgere og for landets økonomi. Det er afgørende, at alle får tilstrækkelig tid til at vurdere og reagere på forslaget,” siger borgmester Avaaraq Olsen.

Den nuværende høringsperiode, der startede den 29. november 2023, falder sammen med en tid, hvor mange er optaget af helligdage og familiemæssige forpligtelser. Borgmesteren påpeger, at dette kan have begrænset muligheden for en dybdegående gennemgang af lovforslaget.

“Jul og nytår er traditionelt en tid, hvor folk prioriterer familie. At forlange, at vores fangst- og fiskeriråd skulle sætte sig grundigt ind i et så omfattende forslag i denne periode, er ikke rimeligt,” siger Avaaraq Olsen.