Borger

Regler for snerydning

Her finder du de gældende regler for snerydning i kommunen, hvor du bl.a. kan finde svar på hvilke regler der gælder for dig, kommunen og boligselskaberne.

HER SKAL DU SELV RYDDE SNE

 • Din egen indgang og trapper
 • Adgangsvejen til din postkasse
 • Adgangsvejen til din skraldespand
 • Langs vejkanten ved overkørsel til indgangen
 • Parkeringspladser i ejerforeninger

Private husejere skal selv sørge rydde sne i deres egen p-plads -og eller ringe til 367575 (snerydningslinje)

HER SKAL KOMMUNEN RYDDE SNE

 • Ved offentlige veje og stier
 • Ved almindelig færdsel (Fællesarealer som parkeringspladser)
 • Offentlige trapper bliver prioriteret sidst

HER SKAL BOLIGSELSKABERNE RYDDESNE (INI AS/S, ISERIT og ILLUUT A/S)

 • Boligområder
 • Parkeringspladser
 • Trapper og indgange
 • Fællesarealer som for eksempel legepladser

Borgere der bor i boligselskaber skal selv skal kontakte deres boligselskab -og eller ringe til 367575 (snerydningslinje)

Du kan også se snerydningskortet for boligselskaberne her: Snerydning (arcgis.com)