Borger

Kommuneqarfik Sermersooq leverer digital håndsrækning

Kommuneqarfik Sermersooq assisterer i øjeblikket medarbejdere i Kommune Qeqertalik med at udstede MitID til borgere.

Da Kommune Qeqertalik endnu ikke er koblet på MitID portalen, kan deres borgere ikke få hjælp med MitID. Derfor har Borgerservice Nuuk tilbudt at hjælpe Kommune Qeqertaliks. I første omgang hjælpes borgere i Qeqertarsuaq.

Ved hjælp af funktionen ”Lokal medarbejder” er en medarbejder i Qeqertarsuaq tilkoblet Kommuneqarfik Sermersooqs MitID medarbejderliste. Det er planen at Aasiaat og de andre bosteder også tilkobles.
Borgerservicechef i Kommuneqarfik Sermersooq, Lone Rosengreen Pedersen, udtaler i den forbindelse følgende:

”For os er det helt naturligt, at vi i vores kommune, som er MitID autoriseret, assisterer med at udstede MitID til de borgere, som ikke er koblet på det endnu. I første omgang har vi oprettet medarbejdere fra Qeqertarsuaq i systemet. Proceduren er, at borgerservice i Qeqertarsuaq aftaler tid med borgerservicechefen i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor de efterfølgende vil få hjælp fra en autoriseret medarbejder.”

Hun fortsætter: ”Vi stiller naturligvis gerne vores ressourcer til rådighed, eftersom udrulningen af MitID er et fælles projekt, og når det kommer til fælles projekter, så løfter vi i flok og sætter borgeren først, uanset hvor i landet det måtte være.”