Borger

Fokus på udbud og markedsdialog i Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq støtter op om lokal handel, intensiverer fokus på markedsdialog, opfordrer erhvervslivet til at være opmærksomme på udbud og inviterer fortsat til åben konkurrence.

Kommunen udbyder hvert år mange forskellige områder, fra kontormøbler til rengøring, IT, busser, ladvogne og meget mere. I kommunens indkøbspolitik indgår lokal handel som et parameter, og derfor arbejder blandt andet It-afdelingen og afdelingen Udbud og Kontrakter målrettet med at understøtte ønsket om at handle lokalt.

”Vi har i kommunen rigtig mange udbud hvert år, og det er utroligt vigtigt for os, at vi understøtter de lokale leverandørers muligheder for at byde på dem. Det er helt klart et parameter, at vi har den tætte dialog og service tæt på, og får en endnu stærkere dialog med det lokale erhvervsliv,” fortæller Carsten Jensen, chef for Udbud og Kontrakter i Kommuneqarfik Sermersooq.

Han uddyber: ”Selv om vi i kommunen kommer til at have meget mere fokus på markedsdialogen, opfordrer vi samtidig erhvervslivet til at være proaktive. Som tilbudsgiver skal man være opmærksom på, at udbud primært annonceres på kommunens hjemmeside under udbud, og at tilbudsgivere selvfølgelig altid er velkomne til at kontakte os, hvis der nogensinde skulle være spørgsmål. Vi tager også gerne den direkte samtale når potentielle leverandører vil vise deres innovative kraft i produkter og bløde serviceydelser.”

It-afdelingen er klar

I oktober 2023 åbnede kommunens nye It-afdeling, som IT-chef Kuluk Heilmann-Larsen nu står i spidsen for. Kuluk er stærkt indstillet på at sætte et aftryk på den nye virkelighed, når konkurrencen skal skærpes omkring IT udbud.

Kuluk præciserer, hvordan udbud på it-området kommer til at udvikle sig: ”Vi vil i fremtiden fortsat sætte fokus på lokal dynamik og konkurrencekraft indenfor IT, men også sætte nye perspektiver ind i udbuddene, der skal give en stærkere dialog med markedet. Udbudsprocesserne får på den måde en dimension, hvor vi i kommunen skal forberede os endnu bedre end vi gør i dag, og hvor det er vigtigt at sætte leverandørernes viden i spil. Der kommer også et helt nyt It-kodeks på banen, som bliver en del af udbuddene”.

Udbud til gavn for borgerne

Carsten Jensen uddyber om vigtigheden i at have omtanke med kommunens forbrug: ”Sermersooq er ligesom de andre grønlandske kommuner underlagt den grønlandske udbudslovgivning. Vi skal gennemføre udbud, og overholde de aftaler der er indgået som udfald heraf. Det er selvfølgelig et af udgangspunkterne i kommunens indkøbspolitik.”

Han afslutter: ”Men indkøbspolitikken understreger også vigtigheden i, at vi fortsat fokuserer på totaløkonomien i vores udbud, og fortsat sikrer, at vi køber fornuftigt ind. Det er et ansvar vi har over for borgerne, når vi køber ind for over 400 MIO.kr. om året i vidt forskellige kategorier. Det er vigtigt, at de lokale indkøbskroner kan skabe endnu mere vækst og merværdi. Sluttelig pointeres det, at bæredygtige indkøb og løsninger er øverst på den kommunale indkøbsdagsorden”