Borger

Borgermøde – Dialog om fremtidens arbejdsmarked

Den 23. januar inviterede kommunen borgere til et møde om fremtidens beskæftigelsesindsats i Forsamlingshuset i Nuuk 

På en kold aften i januar mødtes borgere i Nuuk i Forsamlingshuset for at deltage i en vigtig dialog om fremtiden for deres arbejdsmarked. Mødet gav indblik i den aktuelle beskæftigelsespolitik og sektorplanen. Mødet, der fandt sted i Forsamlingshuset, var en platform for præsentationen af kommunens initiativer og strategier for arbejdsmarkedet. Væsentlige punkter inkluderede en gennemgang af beskæftigelsespolitikken for 2023-2033 samt en diskussion af de igangværende indsatser og de udfordringer, som Majoriaq står overfor.

En vigtig del af mødet var gruppearbejde og fremlæggelse, hvor borgere fik mulighed for at engagere sig og bidrage med deres synspunkter og ideer til udviklingen af beskæftigelsen i deres by. Denne interaktive del af mødet understregede vigtigheden af borgerinddragelse i processen og gav deltagerne en direkte stemme i de lokale beskæftigelsesstrategier.

Afsluttende bemærkninger fra mødet pegede på en fælles forståelse og en styrket indsats mod at skabe et mere inkluderende og dynamisk arbejdsmarked i Nuuk. Dette møde markerer et vigtigt skridt i retningen af en sammenhængende og bæredygtig fremtid for arbejdsmarkedet i regionen.

Mødet var det afsluttende i en række af borgermøder, som har fundet sted i flere af kommunens byer, herunder Paamiut og Tasiilaq.