Borger

Kommuner udfordret med midlertidige institutionspladser

Mangel på akutte døgninstitutionspladser fik Kommuneqarfik Sermersooq til at anbringe børn hos Nuuk Outdoor, selvom stedet ikke var formelt godkendt som døgninstitution. Siden sommeren har der været en tæt dialog mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Socialstyrelsen om at skabe gode og faste rammer for de udsatte børn og unge.

‘Projektanbringelser er generelt ikke noget, vi bryder os om at anvende. Så snart vores tilsyn viste, at der var mangler i tilbuddet, valgte vi at udfase brugen,’ siger Frederik Lundblad, direktør i Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq.

Fra sommeren til nu er antallet af børn anbragt i projekter reduceret fra 17 til 6 i Kommuneqarfik Sermersooq. Dette er sket i et tæt samarbejde med Socialstyrelsen, der har arbejdet for at finde egnede pladser via et fælles visitationssystem.

Der er lagt planer for de 6 børn, der stadig er anbragt i projekter, og Kommuneqarfik Sermersooq forventer derfor, at projektanbringelserne gradvist vil blive udfaset. Udfordringer med midlertidige pladser for børn, der af sociale årsager midlertidigt ikke kan være hjemme, er dog endnu ikke løst. Disse udfordringer undersøger Sermersooq sammen med Socialstyrelsen. Men det er ikke problemer, der løses fra den ene dag til den anden.

‘Udfordringer på anbringelsesområdet er komplekse, og vi er nødt til at samarbejde for at finde de bedst mulige løsninger. Socialstyrelsen spiller en central rolle i visitationsarbejdet, derfor er dialog og samarbejde mellem styrelsen og kommunerne utrolig vigtigt,’ udtaler Tina Evaldsen, Styrelseschef i Socialstyrelsen.