Borger

Kommunalbestyrelsen i Sermersooq opretter nyt trafikråd

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har vedtaget at oprette et trafikråd.

Trafikrådet skal evaluere trafikrelaterede hændelser og koordinere med relevante myndigheder og organisationer. Dette vil omfatte alt fra små uheld til større ulykker, og rådet skal også udvikle forebyggende foranstaltninger.

Trafikrådet vil bestå af fem faste medlemmer, herunder repræsentanter fra Grønlands Politi, Den Kommunale Vejmyndighed, Den Kommunale Planafdeling, Det Kommunale Beredskab, og Landslægeembedet. Disse medlemmer vil samarbejde om at udarbejde strategier for forebyggelse af ulykker og forbedring af trafiksikkerheden.

“Oprettelsen af trafikrådet i Kommuneqarfik Sermersooq er et vigtigt skridt i retning af mere sikkerhed på vejene. Med dette råd kan vi bedre koordinere indsatsen for at gøre trafikken sikrere og mere flydende,” siger Justus Hansen, Formand for Udvalget for Byudvikling og Anlæg.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø vil varetage sekretariatsfunktionen for trafikrådet. Udgifterne til drift af rådet vil blive dækket af forvaltningens eksisterende budget.

Forberedelserne til det konstituerende møde i trafikrådet er nu i gang, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af forslaget.