Borger

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen – Hvilken funktion har skolebestyrelserne?

Tirsdag d. 7. november blev der afholdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Atuarfik Hans Lynge, men hvilken rolle spiller skolebestyrelserne rundt om i Kommunen?

Samme år, som der afholdes kommunalvalg, afholdes der også valg til skolebestyrelserne på alle kommunens folkeskoler. Skolebestyrelserne er et demokratisk valgt organ, der har til formål at fastsætte principper for den enkelte skoles virksomhed og samarbejde omkring udviklingen af skolen. De enkelte skolebestyrelser består af både repræsentanter for forældre til elever på skolerne, lærere og elever.

Skolebestyrelsens primære opgave er med andre ord at føre tilsyn med skolen, hvilket betyder, at de eksempelvis skal godkende:

 • Skolens ordensregler
 • Skolens planer for undervisningen
 • Skolens budget
 • Skolens undervisningsmaterialer

Desuden har skolebestyrelsen mulighed for at bede lederen af skolen om at informere om forskellige forhold vedr. driften af skolen.

På Atuarfik Hans Lynge var der suppleringsvalg til skolebestyrelsen, eftersom der kun var 2 skolebestyrelsesmedlemmer tilbage på skolen. Den nye skolebestyrelse på Atuarfik Hans Lynge, ser nu således ud:

Forældrerepræsentanter

 • Britta Nielsen
 • Nick Johansen
 • Klaus Møller
 • Petrine Jungersen
 • Kirsten Fencker

Lærerrepræsentanter

 • Birthe Kleist
 • Angutimmarik Fleischer

Elevrepræsentant

 • Alex Petersen

Suppleant:

 • Erena Kristensen

Du kan læse mere om skolebestyrelserne her