Politik

Kommunalbestyrelsen i Sermersooq står samlet bag ambitiøs budgetaftale for 2024

En samlet kommunalbestyrelse i Kommuneqarfik Sermersooq har vedtaget en budgetaftale for 2024, der markerer et historisk samarbejde mellem Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Siumut, Naleraq og løsgænger Storm Ludvigsen. Aftalen lægger fundamentet for en fremtid med stabilitet og bæredygtig vækst i kommunen.

Budgetaftalen for 2024 er en fortsættelse af den planlægning og udvikling, som kommunalbestyrelsen har arbejdet med i de seneste år. Efter et år med intensiv evaluering af kommunens drift og tjenester, er der nu lagt en solid plan for at forbedre kerneydelserne til borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Aftalen bygger på en fælles forståelse af, at alle familier skal have adgang til rettidig og kvalificeret hjælp, at børn kan afleveres trygt i daginstitutionerne, og at ældre borgere sikres en værdig alderdom. Derudover vil der blive indført loft for sagsbehandlingstiden, hvilket vil sikre en mere effektiv og borgerrettet service.

Et af initiativerne i budgetaftalen er udviklingen af en ny hovedstadsstrategi for Nuuk. Strategien vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med borgere og lokale interessenter og vil være med til at skabe en positiv udvikling af Nuuk.

Budgetaftalen sætter også et stærkt fokus på de unge og de ældres vilkår. Der vil blive iværksat nye tiltag for at vende tendensen med stigende antal børn, der anbringes uden for hjemmet, og der vil blive arbejdet på at tiltrække og støtte plejefamilier. For de ældre sikrer aftalen en fortsat udvikling af ældrevenlige boliger og nødvendige plejehjemspladser, især for demensramte.

Der er desuden afsat midler til at styrke de lokale samfund i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, hvor infrastrukturforbedringer og øget adgang til kommunale tjenester vil være i fokus. Dette inkluderer investeringer i lokale kultur- og fritidsfaciliteter, som vil give nye muligheder i byerne og understøtte den sociale sammenhængskraft.

Partiernes udtalelser:

Avaaraq Olsen, Borgmester, Inuit Ataqatigiit
Borgmester Avaaraq Olsen fra Inuit Ataqatigiit glæder sig over det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen omkring budgetaftalen for 2024: ”Det er med stor glæde, at vi sammen har formået at lægge et solidt fundament for Kommuneqarfik Sermersooqs fremtidige udvikling. Aftalen er et bevis på, at når vi står sammen, kan vi skabe en stærk og bæredygtig fremtid for alle vores borgere.”

Juaaka Lyberth, Gruppeformand, Inuit Ataqatigiit
Gruppeformand Juaaka Lyberth fra Inuit Ataqatigiit fremhæver fangst- og fiskeriområdet, lighedsprincippet mellem by og bygd samt betydningen af den nye hovedstadsstrategi i budgetaftalen for 2024: ”Fra Inuit Ataqatigiit er vi meget glad for det samlede budgetforhandlinger, som nok er det bedste i mange år. Vi har sat velfærd og kommunens kerne opgaver i højsædet, og i lighedsprincippets navn mellem byer og bygder gjort en række kerne ydelser billigere. F.eks. bliver taksten halveret for natrenovering de steder, hvor der ikke er kloak, og priserne i bygdernes servicehuse bliver billigere. Derudover har vi i særdeleshed sat fokus på udvikling af det kystnære fangst- og fiskeriområde. Jeg vil også fremhæve betydningen af den nye hovedstadsstrategi, som er en hjørnesten i vores vision for Nuuk og hele Kommuneqarfik Sermersooq.”

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain, Gruppeformand, Siumut
Gruppeformand Dorthe-Marie Mogensen-Fontain fra Siumut glæder sig over de tiltag i budgetaftalen, der fokuserer på Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit: ”Vi er meget tilfredse med de konkrete planer for de mindre byer i dette års budget. De vil sikre, at vækst og udvikling ikke kun er centreret omkring hovedstaden, men at alle dele af vores kommune bliver løftet. Derudover er vi i Siumut begejstrede for planerne om flere almen nyttige boliger i hovedstaden. Især de varme hænder på ældreområdet skal have mulighed for at få tildelt personaleboliger.”

Ken Madsen, 2. viceborgmester, Naleraq
Ken Madsen, 2. viceborgmester og gruppeformand for Naleraq, fremhæver de vigtige tiltag for bygderne i den nye budgetaftale: ”Det er vigtigt, at vi styrker vores mindre byer og bygders unikke rolle i kommunens udvikling. De tiltag, vi har sikret i dette budget, vil give dem de nødvendige ressourcer til at udvikle sig og trives. Det sikrer, at vores mindre samfund ikke efterlades i skyggen, men er en del af vores fælles fremgang.'”

Justus Hansen, 1. viceborgmester, Demokraatit
Justus Hansen, 1. viceborgmester og gruppeformand for Demokraatit, fremhæver erhvervsudviklingens afgørende betydning i budgetaftalen for 2024: ”Vi vil fortsætte vores arbejde for at skabe et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsklima. Med denne budgetaftale forpligter vi os til at skabe de bedste rammebetingelser for virksomhederne, hvilket vil fremme vækst og sikre, at Kommuneqarfik Sermersooq er en attraktiv placering for både nuværende og fremtidige investeringer.”

Storm Ludvigsen, Løsgænger
Storm Ludvigsen, løsgænger i kommunalbestyrelsen, har fokus på de socialt udsatte i budgetaftalen for 2024: ”Det er afgørende, at vi i vores budgetprioriteringer ikke glemmer de socialt udsatte i vores samfund. Denne budgetaftale viser vores forpligtelse til at støtte de mest sårbare blandt os, ved at sikre adgang til de nødvendige ressourcer og tjenester.”

Hent Budgetaftalen her