Borger

Grønlands borgmestre underskriver bloktilskudsaftalen 2024

I dag den 3. november 2023 underskriver borgmestrene samlet bloktilskudsaftalen med Naalakkersuisoq for Finanser, Erik Jensen.

Bloktilskudsforhandlingerne i 2022 banede vej for en smidigere dialog og gensidig forståelse under bloktilskudsforhandlingerne i 2023.

Alle har været enige om at processen skulle udvise rettidig omhu for at kunne være klar til både kommunalbestyrelsernes behandling af budgetter og gennemsigtighed i budgetsamarbejdet.

Det kommunale bloktilskud for 2024 udgør 1.767.977.000 kr. Det indebærer en

 • pris- og lønregulering på 3,47%,
 • regulering af boligsikring
 • tilretning af den centrale pulje for anbringelser
 • indfasning af skatteomlægning
 • afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt i førtidspension
 • børnetillæg

Det er allerede på nuværende tidspunkt aftalt at bloktilskudsforhandlingerne i 2024 vil indebære

 • indfasning af ny budgetstilling
 • afstemning og koordinering af kontoplaner for uniforme arbejdsgange
 • genberegning til det udvidede totaløkonomi-princip
 • offentlig økonomistyring
 • mulighed for lånoptag i KommuneKredit
 • byggemodning
 • sektorplaner
 • boligfinansiering
 • og skattereform

Borgmestrene er tilfredse med aftalens ordlyd og glæder sig til næste års forhandlinger.

Med venlig hilsen