Affald og genbrug Borger

Storskraldsindsamling i uge 43 og 44 i Nuuk

Fra 23. oktober til 3. november er det igen muligt at få hentet storskrald ved din adresse. Ordningen gælder KUN for borger der er under den Kommunale affaldsordning.

Bemærk:

  • Ingen afhentning i weekender.
  • Ordningen gælder KUN for borgere der har den kommunale affaldsordning. (For borgere i lejebolig er der gennem boligselskaberne andre muligheder – kontakt boligselskabet for yderligere information.)

Storskrald omfatter ikke erhvervsaffald og byggeaffald. Hvis du vil have storskraldsbilen til at komme og hente storskrald ved din bopæl, skal du kontakte Affaldscenteret på enten telefon: 36 74 11 eller e-mail:  affald@sermersooq.gl senest to dage før ønsket afhentning. Jo tidligere, du kontakter Affaldscenteret, jo større chance er der for, at vi kan imødekomme dine ønsker om afhentningstidspunkt.

Storskraldsbilerne kører i tidsrummet klokken 17:00-20:30

Private boligforeninger opfordres til at koordinere afhentning af storskrald fra husstandene i foreningen.

Når du kontakter os, skal du oplyse:

  • Navn
  • Adresse
  • Mobil nr. og e-mail
  • Hvad du vil aflevere og hvor meget

Affaldet må tidligst stilles frem på dagen for afhentningen. Storskraldet skal placeres let tilgængeligt og på en måde så det ikke er til gene for omgivelserne. Det skal være tydeligt hvilken adresse storskraldet hører til.

Affaldet skal være tydeligt adskilt fra andre genstande som ikke ønskes bortskaffet som storskrald (f.eks. cykler, barnevogne mm.)

Affaldet skal være forsvarligt emballeret, så det er sikkert at håndtere – både for dig og vores personale.

Hvis du eller din boligforening (ejer eller andel) som er under den kommunale ordning, vil arrangere indsamling af henkastet affald i jeres lokalområde, er I også velkomne til at bestille os på de angivne dage, så storskraldsbilen kan komme og hente det, I har samlet sammen.


HUSK

Når storskraldsbilen kommer, skal du selv læsse dit affald op på ladet.

Affaldet skal være forsvarligt emballeret, så det er sikkert at håndtere – både for dig og vores personale.