Borger

International Oversættelsesdag – mød en af vores dygtige og uundværlige tolke

I dag er det FN’s Internationale Oversættelsesdag. Skriftlig oversættelse og mundtlig tolkning er en essentiel del af dagligdagen i Kommuneqarfik Sermersooq. Derfor sætter vi, i anledning af oversættelsesdagen, fokus på det vigtige og uundværlige arbejde, som udføres af vores kollegaer i tolkeafdelingen. Deres oversættelseskompetencer er vigtige af mange årsager – blandt andet fordi de gør det muligt at arbejde på tværs af sproglige udgangspunkter på en arbejdsplads, der rummer både enkelt- og tosprogede ansatte.

Ane-Julia Dalager har været tolk og oversætter i Kommuneqarfik Sermersooq siden 2020, hvor hun startede som studentermedhjælper i tolkeafdelingen. Interessen for sprog og kommunikation har hun haft siden hun var helt lille…

”Jeg voksede op med både grønlandsk, dansk og engelsk, og i børnehaven lærte jeg tegnsprog, fordi der var et af de andre børn, der havde nedsat hørelse. Jeg havde det så dårlig med, at han ikke kunne tale med nogen, så jeg bad min mor om at lære mig tegnsprog.”

Som tolk i Kommuneqarfik Sermersooq er en af Ane-Julias opgaver blandt andet at bistå både kommunalbestyrelsen og kommunens øvrige medarbejdere, når interne og eksterne dokumenter skal være tilgængelige på både grønlandsk og dansk. Eller ved arrangementer, hvor det skal være muligt at deltage og forstå budskabet, uanset hvilket sprog man begår sig bedst på. Ane-Julia Dalager er glad for diversiteten i arbejdet, men hun har også en klar favoritbeskæftigelse.

”Jeg elsker at være tolk ved de forskellige kurser, som kommunen udbyder. Jeg lærer så mange forskellige ting og synes det er virkelig interessant at vide mere om de forskellige kompetencer, der er i kommunen. Det er også en af grundene til, jeg godt kan lide at være tolk her – vi oversætter så mange forskellige ting og får indblik i alt fra hverdagsproblematikker i daginstitutionerne til dagsordenen for kommunalbestyrelsesmøder.”

Ane-Julia og hendes kollegaer spiller også en stor rolle i kommunens møde med borgerne. Som borger i Kommuneqarfik Sermersooq skal det nemlig altid være muligt at blive mødt på enten grønlandsk eller dansk, afhængigt af hvad borgeren foretrækker. Oversættelse er derfor ikke kun en del af det interne arbejde, men gør det også muligt at yde den bedste service overfor borgerne. Kommunikationen mellem kommune og borgere kan foregå både skriftligt og mundtligt. Ane-Julia forklarer, at det især er den mundtlige simultantolkning, som kræver den største koncentration. Og derfor er det også både en spændende og sjov opgave at løse.

”Det sværeste er når vi skal simultantolke fra grønlandske til dansk. Vi er nødt til at høre hele sætningen færdig, før vi kan begynde at oversætte den, fordi meget af betydningen først afsløres i endelsen af ordet, når man taler grønlandsk. Så man skal være god til at huske, hvad der bliver sagt, for man er hele tiden en sætning bagud. Personligt elsker jeg det, fordi jeg kan godt lide tempoet og at være på i momentet.”