Borger

Dieseludslip i Nuussuaq

Beredskabet modtog i dag kl. 15:00 en melding om et alvorligt dieseludslip fra Nukkissionfit Varmecentral ved Akiki i Nuussuaq. Omkring 5 kubikmeter diesel er løbet ud som følge af et uheld.

Dieselolien har spredt sig via grøfter og er løbet langs Sangoriaq. Beredskabet har reageret hurtigt ved at lukke ristene i grøfterne og er i øjeblikket i gang med at suge dieselen op.

“Selvom der kan lugte af diesel i området og der kan forekomme farvefilm på vejene, er situationen ikke sundhedsfarlig,” udtaler Jes Damgaard Andersen, beredskabschef i Kommuneqarfik Sermersooq.