Fangst, fiskeri og landbrug Politik

Anbefalinger skal fremme fiskerierhvervet i Nuuks fjorde

Sermersooqs rådgivende udvalg for det kystnære fiskeri og fangst arrangerede d. 20. og 21. september et seminar for fiskerierhvervet, hvor de resulterende anbefalinger vil danne grundlag for fornyelsen af fiskeripolitik i Nuuks fjorde.

Repræsentanterne fra fiskerierhvervet og fiskeriforeningerne i Nuuk og Qeqertarsuatsiaat debatterede og anbefalede under seminaret mange tiltag, der umiddelbart kan forbedre betingelserne for fiskerierhvervet.

Blandt anbefalingerne var nye kommunale vedtægter til fiskeriet i Nuuks fjorde, flere og bedre arealer til fiskerne på land, bedre værksteder og forhold til at sætte agn til langliner, forbedring af forholdene ved indhandling af levende torsk, samt “brættet” i Nuuk. Et andet emne der blev debatteret flittigt, var at sikre muligheden for generationsskifte i fiskerierhvervet, og gøre plads til at unge kan komme ind i fiskerisektoren.

Deltagere på seminaret
På seminaret deltog de forskellige fiskeriforeninger i Nuuk: NAPP, Neqitaq, QAK samt QAPP1953. Derudover deltog repræsentanter fra KNAPK, Royal Greenland og Polar Seafood, og Selvstyrets Departement for fiskeri samt konsulenttjenesten Aapisi var også repræsenteret. Endeligt deltog den politisk valgte formand Juaaka Lyberth (IA), samt Peter Davidsen (S) der er næstformand, i Sermersooqs rådgivende udvalg for det kystnære fiskeri og fangst.

Borgmester Avaaraq Olsen er godt tilfreds med både de mange deltagere og de anbefalinger seminaret resulterede i: ”At så mange interessenter valgte at deltage ved seminaret, beviser kun det store engagement vi allerede ved, at der er i branchen. Kommunen har en afdeling specifikt til at varetage fangst- og fiskeriområdet, og en af afdelingens kommende opgaver er at udforme en ny fiskeripolitik. Når så mange organisationer, firmaer og private aktører bidrager med deres anbefalinger, kan vi komme rigtigt fra start med politikken, og samtidig giver det os indblik i, hvordan vi bedst kan hjælpe dem på alle andre områder.”   

Et dedikeret seminar med fælles fodslag
På seminarets første dag blev en række forhold omkring det kystnære fiskeri præsenteret og diskuteret. Den anden dag af seminaret bestod primært af gruppearbejde og præsentation af gruppernes indstillinger til tiltag, som de mener, at kommunen bør sætte fokus på for at forbedre forholdene for fiskerne. I den kommende tid skal Sermersooqs kystnære fiskeri- og fangstråd prioritere anbefalingerne og lave forslag til den videre proces i kommunen.

Formanden for Sermersooqs kystnære fiskeri- og fangstråd Juaaka Lyberth (IA) udtaler: “Jeg er meget glad for at så mange indstillinger og anbefalinger fra fiskeriforeningerne nu er givet videre til Rådet. Det var et givtigt seminar, med til tider ophedede debatter. Seminaret sluttede dog med et fælles budskab om at forbedre fiskeriforholdene i Nuuks fjorde – som jo er i alles interesse. Det er disse indstillinger som skal danne grundlag for fornyelsen af Kommuneqarfik Sermersooqs fiskeripolitik. Alle deltagere har udvist velvilje og et ønske om samarbejde, og det er jeg meget taknemmelig for.”

Sermersooqs råd for det kystnære fiskeri og fangst består af tre kommunalpolitikere samt repræsentanter fra alle fangst- og fiskeriforeninger fra bostederne i Sermersooq.

Næstformanden for fiskerirådet Peter Davidsen (S) deltog også i seminaret og udtaler:

”Under fiskeriseminaret lagde jeg mærke til, at deltagerne søger og ønsker efter kompromisløsninger ift. “udfordringer” i fiskerierhvervet af hensyn til det viderearbejde.”