Affald og Miljø Borger

Affaldsoprydning i bygderne skrider fremad

De store mængder affald der kan samle sig i bygderne, kan være med til at forringe livskvaliteten for de lokale. Det er en udfordring, man i Kommuneqarfik Sermersooq har sat sig for at løse.

Et af oprydningsinitiativerne foregik i perioden fra d. 15-18 august 2023, hvor der er blevet indsamlet over 400 tons affald fra dumpen i Qeqertarsuatsiaat.De 400 tons affald er blevet indsamlet i et samarbejde mellem kommunens medarbejdere samt to medarbejdere fra henholdsvis modtagerstationen i Nuuk og firmaet Masik Viking.

”Vi har i perioden 15-18 august formået at indsamle over400 tons affald i Qeqertarsuatsiaat, hvilket gør en klar og tydelig forskel for fremtidens affaldssituation i bygden. Derfor skal der lyde en stor ros til de medarbejdere, der har været involveret i affaldsindsamlingen”, udtaler Afdelingsleder for Drift og Fiskeri, Agnes Olsen,

Hun forsætter: ” Ved at vi nu kommer til bunds i affaldet, har vi et godt udgangspunkt for den fremtidige affaldshåndtering og sortering i bygden. Vi har en forventning om, at vi med vores akutte indsats, i fremtiden vil være bedre i stand til at håndtere det affald der løbende opstår i bygderne, og når det skal sendes videre.

Kommuneqarfik Sermersooq følger udviklingen med affaldshåndteringen tæt, i håbet om at komme problemet til livs til gavn for de lokale i bygderne.