Borger

Årets kandidater til ungdomskommunalbestyrelsen

Den 15. september 2023, på den internationale demokratidag, er der valg til Kommuneqarfik Sermersooqs ungdomskommunalbestyrelse. Der skal vælges 25 repræsentanter fra kommunens 16 skoler.

I år stiller 72 kandidater fra kommunens forskellige skoler op til valg, når der fredag den 15. september skal vælges nye medlemmer til ungdomskommunalbestyrelsen.

Formålet med ungdomskommunalbestyrelsen er, at de unge skal have mulighed for at tilkendegive deres meninger til forhold, som vedrører deres trivsel, læring og udvikling. De skal ligeledes have større indflydelse på de demokratiske processer og øge deres interesse for arbejdet i kommunen. Medlemmerne formulerer i fællesskab anbefalinger, som overrækkes til kommunalbestyrelsen, der herefter behandler forslagene på lige fod med øvrige sager.

Mød kandidaterne nedenfor og læs nærmere om deres personlige mærkesager.

Atuarfik Hans Lynge

Atuarfik Samuel Kleinschmidt

Atuarfik Tuiisaq

Atuarfik Ukaliusaq

Ejner Mikkelsenila Aluarpia

Isertup Alivarpia

Kangillinnguit Atuarfiat

Kulusumi Alivarpi

Kuummiini Alivarpik

Nuuk Internationale Friskole

Nuussuup Atuarfia

Qeqertarsuatsiaat Atuarfiat

Tasiilami Alivarpi

Tiilerilaami Alivarpi

________________________________________________________________

Atuarfik Hans Lynge

My: “Jeg vil gerne være med til at skabe flere steder som børn og unge kan tage hen til, såsom at skabe flere sportsklubber, ungdomsklubber, som kan skabe bedre fællesskaber og bedre børne og ungeliv.”
Rolf: “Min mærkesag er at jeg vil gerne have dem der er ordblinde og talblind skal have mere hjælp og se om det er ordblind og talblind har det samme muligheder som andre folkeskoleelever. Jeg vil gerne skaber flere steder som børn og unger kan tage hen til, såsom skabe flere forskellige spotsbaner.”

________________________________________________________________

Atuarfik Samuel Kleinschmidt

Aima: “At alle har det godt og ikke bliver drillet. At alle føler sig trygt på skolen og er glade for at komme i skole.”
Augo: “Alle eleverne på skolerne trives og behandles ens. Skolerne ikke bliver ødelagte og er i pæn stand. Skolerne skal være røgfrie.”
Bianca: “Mine mærkesager er at jeg gerne vil arbejde for, at vi på skolen får flere sociale arrangementer samt bekæmpe mobning på skolen. Jeg vil også arbejde for, at elever får en tryg skolegang.”
Inaluk: “At man har en mobbefri skole. At alle har det godt på skolen.”
Ivalo:Min mærkesag er, at skolen skal være mobbefri.”
Knud Viggo: “Jeg vil gerne have at alle klasser får undervisning i, hvordan man kan stoppe mobning.”
Lea: “At alle er gode ved hinanden mens dem der er voldelige eller grove får hjælp med at være søde inden i og udenfor og med at finde din indre fred.”
Ole Kalia: “Røgfri skole. Mobbefri skole.”

________________________________________________________________

Atuarfik Tuiisaq

Aqissiaq: “Forværring af mobning skal stoppes.”
Arnajaraq: “Stop mobning. Skolerne skal være tættere.”
Nukata: “Stop mobning. Skolerne skal samarbejde tættere. Vi skal udvikle iPad-spil ved at bruge apps.”
Utertoq: “Stop mobning. Lykkeligere børn.”

________________________________________________________________

Atuarfik Ukaliusaq

Alma: “At have bedre skoledage. Stoppe mobning.”
Biibiaavaraq: “At have bedre skoledage. Stoppe mobning.”
Juno: “Unge skal kunne tjene penge ved at arbejde. De skal lære om biler i 10. klasse.”
Kimmernaq: “Nye og tidssvarende bøger på skolen. Skadestue i skolen ved større ulykker.”
Majke: “Lad unge få lov til at arbejde og lave indtjeninger selv. Undervisning i forhold til at køre bil i 10 klasser.”

________________________________________________________________

Ejner Mikkelsenila Aluarpia

Boas: “Bygge svømmehal. Rampe til BMX, løbehjul og lignende. Omklædningsrum til drengene og pigerne ved Qinngavaat. Udvide fodboldbanen – omklædningsrum til pauserne. Skimmelsvampsfri skole.”
Bror: “Cykelbane og skateboardrampe skal bygges i Ittoqqortoormiit. Større legepladser ved skolen. Forlæng frikvarteret 10:00–10:30.”
Dian: “Skiliften skal flyttes tilbage til den gamle skiliftstedet, den nuværende er for kort. Udendørs basketballbane. Opnå GM deltagelse ved fodbold men en træner. Af med skimmelsvampen i skolen.”
Jacob: “Hurtigere WiFi. Mødetid ved 09:00 (skolen). Flere knage i skolen. Flere stole ved den lille aula. Man have lov til at tage på indkøb fra 6. klasse.”
Jørgen: “Cykelbane skal bygges. Fodboldbane ved multibanen. Hurtigere WiFi.”
Martin: Heliport – ved Kap Tupin da heliporten er langt væk, den skal være tættere. Større svømmebassin – vi vil gerne have et bassin med et lille hus, folk i Ittoqqortoormiit misunder folk i Vestgrønland for at have en større svømmehal. Det samme med indkøbscentre.
Nicklas

________________________________________________________________

Isertup Alivarpia

Kristian: “Jeg ønsker, at jeg bliver bedre til engelsk.”

________________________________________________________________

Kangillinnguit Atuarfiat

Adam: “At gøre skolen bedre og sjovere.”
Inuk: Større fodboldbane, nye toiletter til de ældre klasser, fritidsaktiviteter, sofaer til alle klasser og bedre legepladser.
Luui: “Man skal være mere glad for at gå i skolen, og have det sjovt. Flere legepladser i hele byen.”
Marcus: “Mødetid skal være 09.00 i skolerne.”
Niviaq: “At der skal være bløde stole da man sidder i lang tid. Mere motion i timerne. Ordentlige cykelstativer.”
Salik: “At vi begynder at møde 9 i skole, få hurtigere internet. Gøre legepladsen større. Gør fodboldbanen større. Gør hallen større.”

________________________________________________________________

Kulusumi Alivarpi

Asger: “Min mærkesag er minihallen, fordi der er mange unge i Kulusuk, der dyrker sport. De mangler en sportshal om vinteren. De har kun mulighed for at dyrke sport i mulitbanen eller naturen om sommeren.”
Louis: “Min mærkesag er nedrivning af gamle huse, fordi børnene laver alt for meget hærværk på materialer og vinduer, der ellers kan genbruges. Det er min mærkesag.”

________________________________________________________________

Kuummiini Alivarpik

Hans: “Sportshallen.”
Ingemann: “Multibane.”
Leo: “Flere aktiviteter for børn i bygden. Nære aktiviteter for børn – lege – sport.”
Mina
Naasunnguaq: “Etablering af musikskole, systue, hotel i kommunen, renovering af boliger.”
Simone: “Fodbold og undervisning.”
Sivert: “Uddannelsen bør udvikles fra børn til voksne.”

________________________________________________________________

Nuuk Internationale Friskole

Alaya: “At man starter i skole kl. 9:00 Flere aktiviteter i skoletiden Nogle ordentlige legepladser i byen Svømmehal til Paamiut.”
Isa: Tidligere fri, mere faglighed. Flere bøger og mindre computer. Starte i skole kl. 09.00.
Karl: “Der skal være bedre muligheder for gratis og god motion. Der skal bygges flere sportshaller, svømmehallen skal udvides og der skal laves flere udendørs sportsfaciliteter såsom en skøjtebane, parkourbane, basket osv. Nuuk skal være en grøn og bæredygtig hovedstad. Busserne skal være gratis og køre på strøm, så man får færre biler i byen. Der skal bygges mange nye ladestandere til elbiler, og fra 2030 kan man ikke længere købe diesel- og benzinbiler i Nuuk. Vi skal holde op med at skyde hvalerne tæt på Nuuk. I stedet skal vi tjene penge på at lave hvalsafari.”
Luna: “Jeg vil gerne gøre skolerne mere bæredygtige og klimabevidste.”

________________________________________________________________

Nuussuup Atuarfia

Angunnguaq: “Tur til naturen. Mere sport. Skabe med lås. 5. – 10. klasser får lov til at gå og købe i butikken.”
Dirch: “Større børn og unge kan få lov til at spille. Klub, ligesom NUIF.”
Iluuna:Jeg ser gerne forbedret forhold til elever, der interesserer sig for dans og sang.”
Ivaana: “Mine mærkesager er, i forhold til børn, etablering af legeplads og skabe med lås og fodboldbane i forhold til fodboldentusiaster og en rampe, ligesom den i Qinngorput.”
Kimmernaq: “En stor indendørs legeplads og flere aktiviteter.”
Marion: “Skabe med lås i skolen. Rigtige kiosker i skolerne. Reparere lamperne ved blokkene. Skolemad til 10. klasser. Reparere kors i kirkegården. Flere musiklokaler.”
Sika: “Ændring af den måde, man fejrer afgangen fra skolen på. Flere årlige konkurrencer. Flere legepladser til frikvartererne. Mere mulighed for at tage på lejrskole. Mere fælles blandt de mindste og ældste trin.”
Thomas: “Tage på udflugt i naturen. Fodboldbane ved skolen. Spil i skolen. Robotter i skolen. At kiosken bliver gratis.
Uiloq: “En stor skærm og mikrofon på Nuussuup Atuarfia, en aula på skolen og en ordentlig legeplads til mindstetrin og anskaffelse af køkkengrej, da der er meget mangel på de ting.”

________________________________________________________________

Qeqertarsuatsiaat Atuarfiat

Kathrine: “Ændre klubben.”
Pilu: “Stoppe mobning.”

________________________________________________________________

Tasiilami Alivarpi 

Eli: “Flere boliger. Flere arbejdspladser. Ingen kvoter på fangstdyr. Lufthavn i Tasiilaq. Flere sportsgrene. Indhandlingsfabrik i Tasiilaq.”
Ellen: “Borgerne skal blive bedre til at benytte skraldespande, så vi kan mindske skrald i naturen.”
Gabriel: “Forebygge brugen af tobak og snus samt hærværk.”
Idiina: “Der skal være en svømmehal i Tasiilaq. Plejehjemmet skal udvides.”
Karna-Ardajik: “Jeg vil arbejde for at mindske forældrenes brug af alkohol.”
Janus: “Forebyggelse af rygning, tyveri, snus og hærværk på vinduer.”
Jensine: “Der skal være flere boliger i Tasiilaq. Der er mange, der mangler boliger, og der er flere borgere, der flytter til Tasiilaq. Plejehjemmet skal udvides da det er ved at blive for lille, der er flere og flere ældre og gangbesværede. Der skal bygges en svømmehal i Tasiilaq. Børn tager ud til baglandet for at svømme i søer. Der skal gøres noget ved indgangen til butikken, da dem med rullestole ikke kan komme ind.”
Johna: “Der skal gøres noget ved planen om svømmehal i Tasiilaq. Og der skal være bedre overvågning af multibanen.”
Nanna: “Jeg vil kræve, at mobning stoppes i skolen og udenfor skolen. Fordi det nedgør mennesker. Det skal erstattes med glæde.”
Nikki: “Min mærkesag er, at der bygges en svømmehal i Tasiilaq.”
Nikotemus: “Man behøver ikke kvote på fangstdyrerene, der er for meget begrænsning.”
Polunika: “Forældrene skal gøre noget mere ved deres opdragelse, alkohol skal ikke være vigtigere. Børn skal gives håb.”
Ulla: “Min mærkesag er, at der bygges en svømmehal i Tasiilaq. Ældre skal have flere penge. Der skal være flere butikker i Tasiilaq, for eksempel Brugsen eller Pisiffik. Sygehuset skal udvides. Flere boliger, da der kommer flere borgere til Tasiilaq. Der skal være boliger til demente i Grønland. Politistationen i Tasiilaq skal udvides. Der skal være indhandlingsfabrik i Tasiilaq. Hotellet skal udvides.

________________________________________________________________

Tiilerilaami Alivarpi

Janus: ”Forsamlingshuset skal fornyes.”
Mikael: “(ALLAGT) opførelse af hytter mod Tasiilaq, bygge en svømmehal. Træk og slip toiletter, afløb til badeværelser.”