Business

Ny Havnelov: Workshop samler aktører for fremtidens havne

Den nuværende havnelov står over for kritik for sine omfattende sagsbehandlingstider, der opfattes som tungt bureaukratisk. En central ændring i ønsket fokus fra branchen er at lette private virksomheders mulighed for etablering af havneanlæg.

I bestræbelserne på at skabe en moderniseret og velfungerende havneinfrastruktur i Grønland har Departementet for Infrastruktur taget initiativ til dialog med Nuuk Maritime Network, der tæller over 50 virksomheder inden for det maritime erhverv i Grønland. Med henblik på udviklingen af en ny havnelov ønskede departementet at samle brancheerfaringer og meninger for at forme en mere effektiv og bæredygtig fremtid for Grønlands havne.

Dialogen skete ved en workshop i sidste uge, hvor de deltagende virksomheder kom med deres erfaringer med nuværende lovgivning og rammebetingelser samt deres bud på ændringer til optimale betingelser for havnedrift og en diskussion af muligheden for opførsel og drift af private havne.

Den nuværende havnelov står over for kritik for sine omfattende sagsbehandlingstider, der opfattes som tungt bureaukratisk. En central ændring i ønsket fokus fra branchen er at lette private virksomheders mulighed for etablering af havneanlæg. I øjeblikket kræves oprettelsen af separate selskaber, der er underlagt selvstyrets krav for takstopkrævning. Målet er at forenkle denne proces og lette adgangen til private havneanlæg til for eksempel turistoperatører.

Selvstyrets administration af havneanlæg ønskes fremadrettet fokuseret på kritisk infrastruktur, mens mindre havneaktiviteter kan håndteres med øget myndighed og selvbestemmelse for kommunerne.

En yderligere bekymring er de stigende afgifter på krydstogtsskibe, der kan presse antallet af turister. Ønsket er at harmonisere afgifterne for at undgå, at det bliver dyrere at anløbe nogle havne end andre. En mere ensartet tilgang til afgifter overvejes for at skabe lige vilkår, fx mellem Nuuk og Sisimiut.

Formand for Nuuk Maritime Network, Cuno Jensen, udtaler:

“Vi finder det som branche meget positivt, at der er et politisk ønske fra Naalakkersuisut om at høre branchens erfaringer, samt at der generelt er et ønske om at forbedre servicen for de private virksomheder, så vi igen kan skabe vækst og udvikling i Grønland. Vi ser frem til den kommende havnelov, der imødekommer både nuværende og fremtidige udfordringer og muligheder.”