Borger

MISI fokuserer på tidlig og forebyggende indsats

I 2022 rettede MISI, Kommuneqarfik Sermersooqs Rådgivningscenter om børn og unge, sit fokus mod tidlig og forebyggende indsats for at styrke trivsel, læring og udvikling hos børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq. Det fremgår af MISIs årsrapport, som netop er blevet fremlagt for Udvalget for Børn og Skole.

MISI har arbejdet målrettet med at tilpasse deres tilgang til mere forebyggende indsatser, hvor de i stigende grad ser på børnene som en del af et større netværk. Denne nye samarbejdsform har taget afsæt i et ønske om at styrke samarbejdet med skoler og institutioner og arbejde i fællesskab for at hjælpe børn og unge med at tackle pædagogiske – psykologiske udfordringer tidligt.

“Vi hjælper de voksne omkring børnene, da det ofte er her, at udfordringerne opstår. Dette skift i tilgangen har potentiale til at skabe varige forbedringer for vores børn og unges trivsel, læring og udvikling,” udtaler formand for udvalget for Børn og Skole, Juaaka Lyberth.

En central del af denne omstrukturering er at tilbyde pædagogisk-psykologisk rådgivning uden unødig ventetid. Skoleledere og rådgivningslærere har fået tilbudt regelmæssige samarbejdsmøder, hvor de sammen med MISI prioriterer opgaver, der kræver særlig fokus. Disse opgaver kan omfatte individuelle børn, men også mere generelle udfordringer, som institutionerne står overfor.

“Det er vigtigt, at vi styrker samarbejdet mellem MISI, skoler og institutioner. Ved at arbejde sammen kan vi skabe en mere helhedsorienteret tilgang til børns trivsel, udvikling og læring,” siger Juaaka Lyberth.

MISI har desuden implementeret et nyt henvendelsesskema, der giver daginstitutioner mulighed for at anmode om rådgivning og støtte til deres pædagogiske praksis uden nødvendigvis at identificere et specifikt barn. Dette initiativ har været godt modtaget og har bidraget til at øge kendskabet til forebyggende indsatser og støtte til personalet i daginstitutionerne.

MISI er ved at udarbejde en strategi, så det sikres, at MISI retter sine ressourcer, prioriteter og handlinger mod et fælles mål, som bedst muligt støtter børnene og medarbejderne i skolerne og daginstitutionerne.