Borger

Borgmester besøger alle bygder på østkysten

Borgmester Avaaraq Olsen afsluttede for nylig en to ugers orienteringsrejse i Tasiilaq-området, hvor hun besøgte alle fem bygder på kommunens østkyst. Rejsen blev mødt med varm modtagelse i alle bygderne.

“Der er mange borgere i de østgrønlandske bygder, der virkelig ønsker at udvikle deres bygd, men de føler ofte, at de støder hovedet mod muren,” udtaler Avaaraq Olsen.

Hun fremhæver især udfordringer inden for anlægsområdet, hvor mangel på håndværkere ofte betyder, at opgaverne ikke bliver løst. Bygdebeboerne oplever også, at opgaver ikke bliver færdiggjort, eksempelvis pontonbroer, der ikke er kommet i vandet, og mangler i kommunens servicehuse samt bådværksteder, der ikke bliver udbedret.

Og det er ikke godt nok, erkender borgmesteren: “Jeg kendte til nogle af de udfordringer som bygdebeboerne oplever før vores tur, der har givet mig en dybere indsigt i forholdene. Vi er nødt til at styrke vores organisation, så grundlæggende anlægsopgaver kan løses i alle kommunens bosteder,” udtaler Avaaraq Olsen.

Rejseforholdene på østkysten er kendt for at være udfordrende. Det er også grunden til, at det tog næsten to uger at besøge Tasiilaq og dens fem bygder. Men det var indsatsen værd, mener Avaaraq Olsen: “Jeg er glad og stolt over, at vi har besøgt alle bygder på østkysten. Det er vigtigt for mig som borgmester, at alle borgere får mulighed for at tale med mig og udtrykke deres ønsker for kommunen,” udtaler Avaaraq Olsen.

Borgmester Avaaraq S. Olsen og bygdebestyrelsesformand Peter Utuange i Sermiligaaq.