Daginstitutioner og dagpleje

MEDDELELSE til brugere i Amaut Nuuk.

Det skal hermed meddeles, at kommunalbestyrelsen har besluttet at lukke vuggestuen Amaut pr. 31. august 2023 i forbindelse med opstart af den nye integreret institution, som ligger i Nuuk bymidte.

I forbindelse med lukningen af Amaut vil brugerne automatisk blive overflyttet til den nye integrerede institution pr. 1. september 2023. I skal derfor ikke foretage jer noget.

Såfremt I har spørgsmål kan I kontakte personalet eller forvaltningen for Børn og Skole på alim@sermersooq.gl.

Med venlig hilsen

Dagtilbudsafdelingen.