Daginstitutioner og dagpleje

Temadag om forebyggelse af mobning for ledere af dagtilbud

I forbindelse med implementeringen af den nye Nationale Strategi mod mobning, inviterede Forvaltning for Børn og Skole alle ledere for dagtilbuddene i kommunen til temadag om forebyggelse af mobning.

Formålet med temadagen var at få en mere nuanceret viden om mobning, samt have en fælles drøftelse af, hvilke konkrete tiltag der skal iværksættes for at arbejde aktivt med forebyggelse af mobning – både på forvaltningsniveau og ude i daginstitutionerne.

”Hvis vi skal mobning til livs, og det skal vi, er vi nødt til få opdateret viden om hvad mobning er og hvordan vi som voksne omkring børnene, har ansvar for at forebygge mobning. Vi har tidligere haft temadag for skoleledere, klubledere med flere. Nu er turen kommet til kommunens dagtilbud, så vi sikrer at alt børnenært personale arbejder ud fra sammen forståelse og efter de samme mål”, udtaler fagchef for dagtilbud, Ane Marie Lynge Møller

Hun fortsætter: ”Mobning kan have store konsekvenser for børns trivsel og dermed også deres mulighed for at udvikle sig og tage imod læring. Derfor er det vigtigt, at vi tidligt i barnets opvækst styrker forebyggelsen af mobning.”

Temadagene skal ses som startskuddet til et intensiveret arbejde med forebyggelse af mobning.
 
”Vi har et ønske om, at vi på tværs af alle områder arbejder med et fælles ’mobbesyn’ og dermed ’børnesyn’, og at alle har den nødvendige viden til at gribe arbejdet an på den rigtige måde. Der har været et enormt engagement blandt deltagerne, og vi glæder os over den gode start på processen. Vi kan mærke, at det er et emne, som vækker lyst til handling – både hos ledere og det børnenære personale”, udtaler Udviklingschef i afdelingen fir Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse, Jill Raarup-Hellesen.

Igen blev temadagen planlagt i samarbejde med Uddannelsesstyrelsen og mobbeforsker Helle Rabøl, som desuden holdte oplæg om Den Nationale Strategi mod mobning. Den Nationale strategi er baseret på den nyeste forskning samt undersøgelser om mobning blandt børn og unge i Grønland.