Business

Hovedstadsstrategi for Kommuneqarfik Sermersooq skal fornyes

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq har ønsket, at der skal udarbejdes en ny Hovedstadsstrategi for Nuuk. Opgaven er sat til begrænset udbud.

Formålet med at udarbejde en ny hovedstadsstrategi er at sikre, at Nuuk udvikler sig på en måde, der fremmer det gode liv for borgerne.

”Det er afgørende, at den strategiske planlægning tager hensyn til lokale forhold og behov. Byens udvikling skal være i harmoni med den samfundsudvikling, der finder sted i Kommuneqarfik Sermersooq, herunder øget internationalisering, ændringer i bosætningsmønstre og demografisk udvikling”, siger borgmester Avaaraq Olsen.

Et af de vigtige aspekter ved den nye hovedstadsstrategi er, at den vil danne grundlag for udarbejdelsen af lokale by-strategier for Kommuneqarfik Sermersooqs tre byer uden for Nuuk: Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit. Dette vil sikre, at planlægningen af ​​disse byer er i overensstemmelse med hele Kommuneqarfik Sermersooqs strategiske mål.

For at sikre en fair og gennemsigtig proces vil udbudsmaterialet kun blive videregivet til virksomheder, der er blevet prækvalificeret.

”Dette betyder, at det kun er virksomheder, der opfylder visse kriterier og er i stand til at levere den nødvendige ekspertise og erfaring, der vil blive betragtet som mulige tilbudsgivere. Dette sikrer, at kun de mest kvalificerede virksomheder får mulighed for at byde ind på opgaven med at udarbejde den nye hovedstadsstrategi”, slutter Avaaraq Olsen.

Læs mere om ”Begrænset udbud: Hovedstadsstrategi Kommuneqarfik Sermersooq” her.